Điểm thưởng dành cho trungsh2

  1. 50
    Thưởng vào: 21/2/14

    Bài viết bạn rất chất lượng! (100 like)

    Bài viết bạn được tới 100 like.

  2. 30
    Thưởng vào: 8/9/13

    Họ rất yêu thích bạn đó! (30 like)

    Bài viết bạn được 30 like.

  3. 10
    Thưởng vào: 4/9/13

    Chúc mừng đạt 100 bài viết.

    Bạn đủ 100 bài viết, hy vọng bạn sẽ vui tại Vnbadminton.

  4. 2
    Thưởng vào: 28/8/13

    Ai đó thích bạn

    Có một ai đó thích một trong những tin nhắn của bạn. Tiếp tục gửi bài như thế để biết thêm!

  5. 5
    Thưởng vào: 27/8/13

    Bạn đăng đủ 30 bài viết.

    30 bài viết được đăng. Chúc mừng!

  6. 1
    Thưởng vào: 26/8/13

    Bài viết đầu tiên của bạn

    Gửi một tin nhắn ở đâu đó trên các trang web để nhận được điều này.

Đang tải...