YONEX German Open Badminton Championships

Thảo luận trong 'Thông Tin Giải Cầu Lông Quốc Tế' bắt đầu bởi lumcauchuyennghiep, 1/3/12.

 1. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [h=2]YONEX German Open Badminton Championships[/h] [TABLE="class: defaulttable, width: 450"]
  <tbody>[TR]
  [TD="class: sponsorrow, colspan: 2"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Dates:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2/28/2012 to 3/4/2012[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Week:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]9[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Category:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]City:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Mulheim an der Ruhr[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Country:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]GER[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Prize money:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]USD 125,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Entry deadline:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]1/31/2012[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Website:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]http://www.german-open-badminton.de[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow"]Updated date:[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2/14/2012[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  Tags:
 2. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Việt nam có đôi nam tham gia nhưng bị loại mất rồi.
  [TABLE="class: ruler"]
  <tbody>[TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Jacco ARENDS[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Maas JELLE[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Bang Duc BUI[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Manh Thang DAO[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD]<nobr>21-13</nobr> <nobr>21-12</nobr>[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
 3. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  <tbody>[TR]
  [TH="colspan: 2"]<nobr>MS</nobr>[/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]1[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Dan LIN[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]2[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Jin CHEN[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]3[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Sho SASAKI[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]4[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Hyun Il LEE[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]5[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Simon SANTOSO[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]6[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Jan O JORGENSEN[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]7[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Marc ZWIEBLER[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]8[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Zhengming WANG[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]9[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Tommy SUGIARTO[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]10[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Hans-Kristian VITTINGHUS[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]11[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Wan Ho SHON[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]12[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Boonsak PONSANA[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]13[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Wing Ki WONG[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]14[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Pablo ABIAN[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]15[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Rajiv OUSEPH[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]16[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Dionysius Hayom RUMBAKA[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
 4. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  <tbody>[TR]
  [TH="colspan: 2"]<nobr>MD</nobr>[/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]1[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Jae Sung JUNG[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Yong Dae LEE[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]2[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Sung Hyun KO[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Yeon Seong YOO[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]3[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Biao CHAI[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Zhendong GUO[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]4[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Mohammad AHSAN[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Bona SEPTANO[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]5[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Hirokatsu HASHIMOTO[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Noriyasu HIRATA[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]6[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Alvent Yulianto CHANDRA[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Hendra Aprida GUNAWAN[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD]7[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Markis KIDO[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Hendra SETIAWAN[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FDFDFD"]
  [TD]8[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Chieh Min FANG[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG]Sheng Mu LEE[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
 5. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

 6. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

 7. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Kết quả của giải


  [TABLE="class: ruler"]
  <tbody>[TR]
  [TH="class: largeheader, colspan: 11"][/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD] [/TD]
  [TD]1.[/TD]
  [TD]Starting at 2:00 PM[/TD]
  [TD]XD [/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD="align: right"]Thomas LAYBOURN [4][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]Kamilla RYTTER JUHL[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Yong Dae LEE [3][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Jung Eun HA[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD]<nobr>21-9</nobr> <nobr>21-16</nobr>[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD="align: right"]0:36[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD] [/TD]
  [TD]2.[/TD]
  [TD]Followed by[/TD]
  [TD]WD [/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD="align: right"]Xia HUAN [8][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]Jinhua TANG[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Kyung Eun JUNG [7][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Ha Na KIM[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD]<nobr>23-21</nobr> <nobr>21-13</nobr>[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD="align: right"]0:50[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD] [/TD]
  [TD]3.[/TD]
  [TD]Followed by[/TD]
  [TD]WS [/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD="align: right"]Xuerui LI [2][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Juliane SCHENK [3][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD]<nobr>21-19</nobr> <nobr>21-16</nobr>[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD="align: right"]0:40[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD] [/TD]
  [TD]4.[/TD]
  [TD]Followed by[/TD]
  [TD]MS [/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD="align: right"]Dan LIN [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Simon SANTOSO [5][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD]<nobr>21-11</nobr> <nobr>21-11</nobr>[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD="align: right"]0:39[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD] [/TD]
  [TD]5.[/TD]
  [TD]Followed by[/TD]
  [TD]MD [/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD="align: right"]Wei HONG[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]Ye SHEN[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Jae Sung JUNG [1][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Yong Dae LEE[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]
  [/TD]
  [TD]<nobr>21-19</nobr> <nobr>18-21</nobr> <nobr>21-19</nobr>[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD="align: right"]1:05[/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]

Chia sẻ trang này

Đang tải...