Toàn tập VIDEO clip dạy cầu lông của HLV Chen Wei Hua (Trung Quốc)

Thảo luận trong 'Video Kỹ Thuật Cầu Lông' bắt đầu bởi lumcauchuyennghiep, 26/1/12.

  1. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    LỰA CHỌN VỢT

    [video=youtube;ZJ-3BKQwVpw]http://www.youtube.com/watch?v=ZJ-3BKQwVpw&feature=player_embedded[/video]

    Chọn trang phục+giầy

    [video=youtube;mewuscXp-NI]http://www.youtube.com/watch?v=mewuscXp-NI&feature=player_embedded[/video]

    phát cầu cao

    [video=youtube;lNAFqfmskbE]http://www.youtube.com/watch?v=lNAFqfmskbE&feature=player_embedded#![/video]
    Tags:
    tvmanh020691 and superadmin like this.
  2. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    phát cầu ngắn thuận tay

    [video=youtube;WcUrjh75gBw]http://www.youtube.com/watch?v=WcUrjh75gBw&feature=player_embedded[/video]

    phát cầu nghịch tay

    [video=youtube;1-j-S-aLsUY]http://www.youtube.com/watch?v=1-j-S-aLsUY&feature=player_embedded[/video]

    khởi động

    [video=youtube;YGoza8YxSbo]http://www.youtube.com/watch?v=YGoza8YxSbo&feature=player_embedded[/video]
  3. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    kỹ thuật mở vai, đánh cầu cơ bản

    [video=youtube;xhc6iaHS2HE]http://www.youtube.com/watch?v=xhc6iaHS2HE&feature=player_embedded[/video]

    bỏ nhỏ, chém cầu

    [video=youtube;n3zjDHrnYls]http://www.youtube.com/watch?v=n3zjDHrnYls&feature=player_embedded[/video]

    bỏ nhỏ ngược tay

    [video=youtube;oMBnePx2VFs]http://www.youtube.com/watch?v=oMBnePx2VFs&feature=player_embedded[/video]

    đứng đập cầu

    [video=youtube;ysx71tFk940]http://www.youtube.com/watch?v=ysx71tFk940&feature=player_embedded[/video]
  4. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    di chuyển cuối sân, nhảy đập cầu

    [video=youtube;KnqHdvwWqlQ]http://www.youtube.com/watch?v=KnqHdvwWqlQ&feature=player_embedded[/video]

    đánh cầu trái tay cuối sân ( backhand)

    [video=youtube;Y-lya6mg9As]http://www.youtube.com/watch?v=Y-lya6mg9As&feature=player_embedded[/video]

    Đánh cầu gần lưới , Cắt bỏ cầu thuận tay gần lưới

    [video=youtube;eFlN0L2r7Wo]http://www.youtube.com/watch?v=eFlN0L2r7Wo&feature=player_embedded#![/video]

    Đánh cầu gần lưới, Cắt bỏ cầu trái tay gần lưới

    [video=youtube;D2CDepUTSMg]http://www.youtube.com/watch?v=D2CDepUTSMg&feature=player_embedded[/video]
  5. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Đẩy cầu gần lưới

    [video=youtube;Wl5R0ID2OMU]http://www.youtube.com/watch?v=Wl5R0ID2OMU&feature=player_embedded[/video]

    Vớt cầu gần lưới

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    Chộp cầu trên mặt lưới

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    tập kỹ năng xử lý cầu gần lưới

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]
  6. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Đỡ cầu đập thuận tay

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    Đỡ cầu đập trái tay

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    Đánh ngang cầu

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    Đánh cầu giữa sân.Cản cầu trên lưới

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]
  7. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Bộ pháp cơ bản

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    [video=youtube;d5la1WJokEU]http://www.youtube.com/watch?v=d5la1WJokEU&feature=player_embedded[/video]

    bổ trợ

    [video=youtube;axcCV9M8k6c]http://www.youtube.com/watch?v=axcCV9M8k6c&feature=player_embedded[/video]

    [video=youtube;3XenbIfTEXI]http://www.youtube.com/watch?v=3XenbIfTEXI&feature=player_embedded[/video]
  8. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Tập nâng cao khả năng đỡ cầu

    [video=youtube;3XenbIfTEXI]http://www.youtube.com/watch?v=3XenbIfTEXI&feature=player_embedded[/video]Bỏ cầu và lên lưới.

    [video=youtube;btUy0oaoF0c]http://www.youtube.com/watch?v=btUy0oaoF0c&feature=player_embedded[/video]

    Điều cầu cuối sân

    [video=youtube;W8kq5eFtQuQ]http://www.youtube.com/watch?v=W8kq5eFtQuQ&feature=player_embedded#![/video]

    Điều cầu gần lưới

    [video=youtube;k0MkNAsWUPk]http://www.youtube.com/watch?v=k0MkNAsWUPk&feature=player_embedded[/video]
  9. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    định hướng Điều cầu cao

    [video=youtube;Vq4eMaIu-2Q]http://www.youtube.com/watch?v=Vq4eMaIu-2Q&feature=player_embedded[/video]Đập cầu cao

    [video=youtube;Vq4eMaIu-2Q]http://www.youtube.com/watch?v=Vq4eMaIu-2Q&feature=player_embedded[/video]tấn công và phòng thủ

    [video=youtube;Vq4eMaIu-2Q]http://www.youtube.com/watch?v=Vq4eMaIu-2Q&feature=player_embedded[/video]Điều cầu và chống điều cầu

    [video=youtube;Vq4eMaIu-2Q]http://www.youtube.com/watch?v=Vq4eMaIu-2Q&feature=player_embedded[/video]
  10. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Luyện tập

    [video=youtube;SaNdOoNG3es]http://www.youtube.com/watch?v=SaNdOoNG3es&feature=player_embedded[/video][video=youtube;SaNdOoNG3es]http://www.youtube.com/watch?v=SaNdOoNG3es&feature=player_embedded[/video]

    Luyện tập cổ tay.

    [video=youtube;DBaGKuuga6o]http://www.youtube.com/watch?v=DBaGKuuga6o&feature=player_embedded[/video]
  11. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Thực hành

    [video=youtube;SaNdOoNG3es]http://www.youtube.com/watch?v=SaNdOoNG3es&feature=player_embedded[/video][video=youtube;SaNdOoNG3es]http://www.youtube.com/watch?v=SaNdOoNG3es&feature=player_embedded[/video][video=youtube;SaNdOoNG3es]http://www.youtube.com/watch?v=SaNdOoNG3es&feature=player_embedded#![/video][video=youtube;SaNdOoNG3es]http://www.youtube.com/watch?v=SaNdOoNG3es&feature=player_embedded[/video]
  12. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Di chuyển khắp sân và điều cầu

    [video=youtube;-vh0A3Ljz7k]http://www.youtube.com/watch?v=-vh0A3Ljz7k&feature=player_embedded#![/video]

    [video=youtube;C6hZQhtNhN4]http://www.youtube.com/watch?v=C6hZQhtNhN4&feature=player_embedded#![/video]
  13. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    đánh đôi, vị trí, bọc lót

    1, Vị trí khi tấn công và phòng thủ
    [video=youtube;eUCXGX8JfK8]http://www.youtube.com/watch?v=eUCXGX8JfK8&feature=player_embedded[/video]

    2,
    Vị trí giao cầu và trả cầu khi giao cầu

    [video=youtube;HbbJMQbY9OE]http://www.youtube.com/watch?v=HbbJMQbY9OE&feature=player_embedded[/video]

    3,
    tấn công

    [video=youtube;E_JPRhJwJFs]http://www.youtube.com/watch?v=E_JPRhJwJFs&feature=player_embedded[/video]

    4,
    phòng thủ

    [video=youtube;-jgIXBuEE_8]http://www.youtube.com/watch?v=-jgIXBuEE_8&feature=player_embedded[/video]

    5,
    Đổi vị trí

    [video=youtube;xbrZKztXgr4]http://www.youtube.com/watch?v=xbrZKztXgr4&feature=player_embedded[/video]
  14. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    tấn công ngay khi giao cầu

    [video=youtube;2cyXB-uEyCI]http://www.youtube.com/watch?v=2cyXB-uEyCI&feature=player_embedded#![/video]

    chiến thuật đôi nam nữ

    [video=youtube;tjb19PSnhZE]http://www.youtube.com/watch?v=tjb19PSnhZE&feature=player_embedded[/video]
  15. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    Chúc các bạn tập luyện hiệu quả.
    anharc_kt thích bài này.
  16. anharc_kt

    anharc_kt
    Mới Tập Cầu Lông

    Thanks a!!! cố gắng tập hàng ngày hết các thế này là chuẩn rồi nhỉ ...... ^^ .......
    :bz:bz:bz
    lumcauchuyennghiep thích bài này.
  17. ga4ever

    ga4ever
    VĐV Phong Trào

    Trình độ gà coi mấy bộ này quá hữu ích luôn :D, mà cảm giác xem video của HLV này hơi chán :(.
    Có bộ video luyện tập nào của 2 HLV 1 nam 1 nữ đó, nhiều cái khó hiểu nhưng mà xem không có chán như cái này ... Vừa xem vừa luyện tiếng Anh luôn hehe
  18. lumcauchuyennghiep

    lumcauchuyennghiep
    VĐV Chuyên Nghiệp

    mỗi người một sở thích mà em, em cứ tìm trong mục video tập luyện đó, còn nhiều bài hướng dẫn rất hay ,dễ tập, dễ hiểu nữa.
    Chúc em sớm luyện thành tài.

Chia sẻ trang này

Đang tải...