Tiến minh tụt xuống hai bậc trên bảng xếp hạng BWF ( hạng 9)

Thảo luận trong 'FC Tiến Minh' bắt đầu bởi lumcauchuyennghiep, 20/1/12.

 1. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]1[/TD]
  [TD="class: rank_equal"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]MAS[/TD]
  [TD][​IMG]LEE Chong Wei[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]50152[/TD]
  [TD="class: right"]97597.3000[/TD]
  [TD="class: right"]15[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Malaysia[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]2[/TD]
  [TD="class: rank_equal"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD][​IMG]LIN Dan[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]50906[/TD]
  [TD="class: right"]91576.1000[/TD]
  [TD="class: right"]16[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]China[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]3[/TD]
  [TD="class: rank_equal"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD][​IMG]CHEN Long[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]75787[/TD]
  [TD="class: right"]83340.0000[/TD]
  [TD="class: right"]16[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]China[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]4[/TD]
  [TD="class: rank_equal"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]DEN[/TD]
  [TD][​IMG]Peter Hoeg GADE[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]6926[/TD]
  [TD="class: right"]73862.5500[/TD]
  [TD="class: right"]15[/TD]
  [TD]Europe[/TD]
  [TD]Denmark[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]5[/TD]
  [TD="class: rank_equal"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD][​IMG]CHEN Jin[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]51592[/TD]
  [TD="class: right"]68760.0000[/TD]
  [TD="class: right"]18[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]China[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]6[/TD]
  [TD="class: rank_equal"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]JPN[/TD]
  [TD]Sho SASAKI
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]50905[/TD]
  [TD="class: right"]65880.0000[/TD]
  [TD="class: right"]20[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Japan[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]7[/TD]
  [TD="class: rank_up"]5[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]JPN[/TD]
  [TD]Kenichi TAGO
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]63707[/TD]
  [TD="class: right"]54500.0500[/TD]
  [TD="class: right"]16[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Japan[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]8[/TD]
  [TD="class: rank_up"]1[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]KOR[/TD]
  [TD]LEE Hyun Il
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]11704[/TD]
  [TD="class: right"]53900.0000[/TD]
  [TD="class: right"]19[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Korea[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]9[/TD]
  [TD="class: rank_down"]2[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]VIE[/TD]
  [TD][​IMG]Tien Minh NGUYEN[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]14107[/TD]
  [TD="class: right"]53809.0878[/TD]
  [TD="class: right"]17[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Vietnam[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]10[/TD]
  [TD="class: rank_down"]2[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]INA[/TD]
  [TD]Simon SANTOSO
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]51599[/TD]
  [TD="class: right"]52883.5000[/TD]
  [TD="class: right"]17[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Indonesia[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]11[/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD]DU Pengyu
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]55380[/TD]
  [TD="class: right"]52440.0000[/TD]
  [TD="class: right"]14[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]China[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]12[/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]INA[/TD]
  [TD]Taufik HIDAYAT
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]10337[/TD]
  [TD="class: right"]49090.0000[/TD]
  [TD="class: right"]17[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Indonesia[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]13[/TD]
  [TD="class: rank_up"]3[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]DEN[/TD]
  [TD]Jan O JORGENSEN
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]54431[/TD]
  [TD="class: right"]48554.3107[/TD]
  [TD="class: right"]14[/TD]
  [TD]Europe[/TD]
  [TD]Denmark[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]14[/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]GER[/TD]
  [TD]Marc ZWIEBLER
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]50858[/TD]
  [TD="class: right"]47630.7453[/TD]
  [TD="class: right"]20[/TD]
  [TD]Europe[/TD]
  [TD]Germany[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]15[/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]KOR[/TD]
  [TD]PARK Sung Hwan
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]51324[/TD]
  [TD="class: right"]47573.0000[/TD]
  [TD="class: right"]11[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]Korea[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]16[/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD]WANG Zhengming
  [/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]23736[/TD]
  [TD="class: right"]46240.0000[/TD]
  [TD="class: right"]17[/TD]
  [TD]Asia[/TD]
  [TD]China[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Tags:
 2. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TH="class: orderby right"]

  [/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]1
  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]MAS[/TD]
  [TD][​IMG]LEE Chong Wei[/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]50152[/TD]
  [TD="class: right"]20200[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]2
  [/TD]
  [TD="class: rank_up"]3[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]JPN[/TD]
  [TD][​IMG]Kenichi TAGO[/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]63707[/TD]
  [TD="class: right"]13850[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]3
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD][​IMG]LIN Dan[/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]50906[/TD]
  [TD="class: right"]12950[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]4
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]1[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]JPN[/TD]
  [TD][​IMG]Sho SASAKI[/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]50905[/TD]
  [TD="class: right"]12740[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]5
  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]INA[/TD]
  [TD]Simon SANTOSO
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]51599[/TD]
  [TD="class: right"]11090[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]6

  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]DEN[/TD]
  [TD]Jan O JORGENSEN
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]54431[/TD]
  [TD="class: right"]11090[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]7
  [/TD]
  [TD="class: rank_up"]2[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD]CHEN Jin
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]51592[/TD]
  [TD="class: right"]10740[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]8
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]5[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD]DU Pengyu
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]55380[/TD]
  [TD="class: right"]9920[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]9
  [/TD]
  [TD="class: rank_up"]8[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD]CHEN Long
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]75787[/TD]
  [TD="class: right"]9080[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]10
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]5[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]GER[/TD]
  [TD]Marc ZWIEBLER
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]50858[/TD]
  [TD="class: right"]8270[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]11
  [/TD]
  [TD="class: rank_up"]6[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]INA[/TD]
  [TD]Taufik HIDAYAT
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]10337[/TD]
  [TD="class: right"]7700
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]12
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]3[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]KOR[/TD]
  [TD]SHON Wan Ho
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]54346[/TD]
  [TD="class: right"]6540[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]13

  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]3[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]HKG[/TD]
  [TD]HU Yun
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]14869[/TD]
  [TD="class: right"]6540[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]14
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]3[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]ENG[/TD]
  [TD]Rajiv OUSEPH
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]51613[/TD]
  [TD="class: right"]6540[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]15

  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]3[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]CHN[/TD]
  [TD]WANG Zhengming
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]23736[/TD]
  [TD="class: right"]6540[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]16

  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]3[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]KOR[/TD]
  [TD]LEE Hyun Il
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]11704[/TD]
  [TD="class: right"]6540[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]17
  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]VIE[/TD]
  [TD][​IMG]Tien Minh NGUYEN[/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]14107[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]18

  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]DEN[/TD]
  [TD]Peter Hoeg GADE
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]6926[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]19

  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]DEN[/TD]
  [TD]Hans-Kristian VITTINGHUS
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]53753[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]20

  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]JPN[/TD]
  [TD]Kazushi YAMADA
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]54025[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]21
  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]INA[/TD]
  [TD]Tommy SUGIARTO
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]14587[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]22

  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]INA[/TD]
  [TD]Dionysius Hayom RUMBAKA
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]66990[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]23

  [/TD]
  [TD="class: rank_equal"] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]ESP[/TD]
  [TD]Pablo ABIAN
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]14251[/TD]
  [TD="class: right"]6260[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]24
  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]7[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]IND[/TD]
  [TD]Ajay JAYARAM
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]55351[/TD]
  [TD="class: right"]4880[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="class: rank"]25

  [/TD]
  [TD="class: rank_down"]7[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]THA[/TD]
  [TD]Boonsak PONSANA
  [/TD]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD]11959[/TD]
  [TD="class: right"]4880

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [h=3]BWF World Super Series Ranking 2012 (1/19/2012)[/h]
 3. gatapchoi

  gatapchoi Guest

  buồn cho TM :(
 4. GERMANY

  GERMANY Guest

  cô lên TM ơi
 5. BuiDat

  BuiDat
  VĐV Bán Chuyên

  Tiến Minh chắc h chỉ lo giữ hàng thui ! sau Tiến Minh không biết bao lâu VN có người thứ 2 ! chắc chờ 2 nhóc tì của anh Germany tranh đôi Nam của thế giới ! ^^ ! mới 4 tuổi anh đầu tư bây h là tài năng lắm, anh em diễn đàn sẽ ủng hộ hết mình ! hihi !
 6. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  hy vọng TM còn trụ được trong top 10 để giữ nguồn tài trợ (50tr) chứ văng khỏi tốp là mệt mỏi ah.


  <<Niềm vui mới của Tiến Minh (01/06/2009)

  Hai năm trước, khi đang xếp hạng 56 thế giới, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh (ảnh) đã được hãng Yonex ký hợp đồng tài trợ trong hai năm (kể từ tháng 6.2007) với mức 3.000 USD/năm. Mới đây Tiến Minh đã có cuộc làm việc với Tổng giám đốc Công ty thể thaoVictor là ông Shu-Yuan Chen.

  Và niềm vui đã đến với tay vợt đang xếp hạng 11 thế giới của VN khi Victor chính thức tài trợ anh trong 4 năm với mức 24.000 USD/năm. Ngoài ra, Tiến Minh còn được Victor đài thọ toàn bộ chi phí (vé máy bay, tiền khách sạn, chi phí ăn ở...) để mỗi năm dự 3 giải tùy chọn trong khu vực châu Á.
  Việc Tiến Minh được Victor tài trợ “không đụng hàng” với Công ty Becamex, là đơn vị đã tài trợ 20 triệu đồng/tháng cho anh, có giá trị trong vòng một năm. Tuy nhiên Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông VN Lê Thanh Sang cho biết: “Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tiến Minh sẽ phải tuân thủ các quy định với đơn vị tài trợ cho đội tuyển, còn với các giải khác anh có quyền mặc áo của Victor và Becamex”.
  Sắp tới, Tiến Minh sẽ dự giải Aviva Open Singapore Super Series (từ ngày 9 – 14.6), sau đó dự tiếp giải ở Indonesia từ ngày 16 – 21.6 và giải 4 sao Philippines Open (30.6 – 5.7). Cao điểm Tiến Minh đang hướng đến là Giải vô địch thế giới 2009 được tổ chức tại Ấn Độ từ 10 - 16.8.

  Theo thanhnien.com.vn
 7. GERMANY

  GERMANY Guest

  Nguyễn Tiến Minh rớt xuống hạng 9 thế giới

  Theo công bố mới nhất trên BXH của LĐ cầu lông thế giới (WBF), tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã tụt một bậc xuống hạng 9 thế giới với 53.809,0878 điểm.
  [TABLE="width: 200, align: center"]
  [TR]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"][​IMG]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Thay thế Tiến Minh ở vị trí thứ 8 là tay vợt 32 tuổi người Hàn Quốc Lee Hyun Il. Trong khi đó, các vị trí ở tốp 5 vẫn không có bất kì sự xáo trộn nào: dẫn đầu vẫn là Lee Chong Wei (Malaysia) tiếp đến là Lin Dan, Chen Long (Trung Quốc), Peter Hoeg Gade (Đan Mạch) và Chen Lin (Trung Quốc).
  Sắp tới, Tiến Minh sẽ có cơ hội tìm lại vị thế của mình ở vòng loại Thomas & Uber Cup châu Á diễn ra từ ngày 14 đến 19-2 tại Macau, Trung Quốc.

Chia sẻ trang này

Đang tải...