Quy chế hoạt động Câu Lạc Bộ VNBADMINTON

Thảo luận trong 'CLB Cầu Lông VNBABMINTON' bắt đầu bởi superadmin, 2/5/13.

 1. superadmin

  superadmin
  Administrator
  Ban Quản Trị

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
  ***
  CHƯƠNG I
  GIỚI THIỆU CHUNG​
  Điều 1: Mục đích và ý nghĩa
  - Nhằm mở rộng giao lưu, phát triển phong trào cầu lông, và tạo ra một sân chơi có tổ chức cho các cá nhân đang sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành khác.
  Điều 2: Hướng phát triển
  - Xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các thành viên yêu thích môn cầu lông tại Việt Nam
  - Tổ chức huấn luyện thi đấu và tập luyện cho các thành viên
  - Thường xuyên tổ chức nhóm cầu lông tham gia các giải đấu để đưa cầu lông Việt Nam phát triển mạnh hơn trong nước nói chung cũng như quốc tế nói riêng
  CHƯƠNG II
  TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ - THỜI GIAN SINH HOẠT​
  Điều 3: Tên gọi.
  Tên chính thức: Câu lạc bộ cầu lông VNBadminton
  Tên giao dịch: VNB


  Biểu trưng:


  Địa chỉ liên hệ: Số 17 Hòa Hưng, P12, Q.10, TP HCM
  Địa chỉ sinh hoạt: 33/3A Thống nhất, Gò Vấp, TP HCM
  Điện thoại : 0909 840 711
  Email: tuananh@vnbadminton.com

  Điều 4: Chức năng.
  - Tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tự nguyện tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho người tập.
  Điều 5: Nhiệm vụ.
  - Vận động những người có cùng sở thích, tự nguyện tham gia hoạt động thể dục, thể thao.
  - Tổ chức thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc; tăng cường sự hợp tác, giao lưu, nâng cao sự hiểu biết về thể dục, thể thao cho người tập.
  - Tổ chức, tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương, đơn vị.
  - Tuyên truyền, giáo dục, vận động để hội viên chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước.
  - Quản lý và phát triển hội viên.
  - Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
  - Xây dựng quy chế hoạt động, trình cấp ra quyết định thành lập phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  Điều 6: Thời gian sinh hoạt

  - Câu lạc bộ sinh hoạt các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 từ 20h đến 22h các ngày thứ 2, 4, 6.
  - Đối với thứ 7 và chủ nhật sẽ bắt đầu từ sáng 9h đến 11h.
  CHƯƠNG III
  THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ​
  Điều 7: Đối tượng tham gia.
  - Tất cả các cá nhân yêu thích bộ môn cầu lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khác
  Điều 8: Thủ tục gia nhập.
  - Thành viên có nhu cầu gia nhập CLB phải có Đơn xin gia nhập theo mẫu hiện hành, CLB sẽ tổ chức xét tuyển và thử thách công việc, nếu ứng viên có khả năng và năng lực đáp ứng được nhu cầu công việc sẽ được gia nhập vào đội ngũ CLB
  Điều 9: Quyền lợi của thành viên.
  - Được tham gia tất cả các hoạt động do CLB tổ chức.
  - Được tự do ứng cử, đề cử, bầu cử vào các vị trí trong CLB.
  - Được chất vấn Ban điều hành về những vấn đề mà cá nhân còn chưa rõ hay khúc mắc.
  - Yêu cầu tập thể đứng ra bảo vệ uy tín, quyền lợi của mình nếu bị tập thể hoặc cá nhân khác xâm phạm.
  - Đươc kiến nghị, góp ý, bảo lưu ý kiến của mình trong tất cả các vấn đề liên quan đến cách thức tổ chức và hoạt động của CLB. Dân chủ thảo luận, tiếp thu và đề bạt ý kiến, nguyện vọng xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh.
  Điều 10: Nghĩa vụ của thành viên
  - Chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc hoạt động của CLB.
  - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
  - Rèn luyện đạo đức, tác phong, giữ gìn hình ảnh và nâng cao uy tín của CLB.
  - Có tinh thần đoàn kết, hợp tác, thân thiện với các thành viên khác, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
  - Luôn luôn học lập, trau dồi kiến thức góp phần xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh.
  CHƯƠNG IV
  CƠ CẤU TỔ CHỨC​
  Điều 11: Cơ cấu tổ chức
  - Cơ cấu tổ chức của CLB Thể Thao bao gồm 4 ban:
  + Ban Điều hành
  + Ban Thông tin- Tuyên truyền
  + Ban Tài chính - Đối ngoại
  + Ban Chuyên môn
  Điều 11.1: Ban điều hành.
  - Ban điều hành CLB là cơ quan quản lý, tổ chức nhân sự và điều hành mọi hoạt động của CLB. Ban điều hành bao gồm 1 chủ nhiệm , 1 phó chủ nhiệm và các ủy viên. Các chức danh được bầu cử tự nguyện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai.
  Điều 11.1.1: Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  - Là người đại diên cho CLB trong các hoạt động đối nội, đối ngoại với các thành viên và các tổ chức khác bên trong hay bên ngoài trường, trực tiếp thực hiện các công tác tổ chức nhân sự, quản lý toàn diện, điều hành mọi hoạt động và phát triển CLB
  - Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của CLB.
  - Ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của CLB.

  Điều 11.1.2: Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  - Thực hiện các công tác quản lý và duy trì hoạt động CLB theo sự phân công của Chủ nhiệm, đảm bảo điều hành hoạt động trong quyền hạn của mình.
  - Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về công việc được giao.
  - Phối hợp điều hành hoạt động của CLB khi Chủ nhiệm vắng mặt.

  Điều 11.2: Ban Thông tin – Tuyên truyền
  - Ban Thông tin – Tuyên truyền có chức năng thu thập hình ảnh, tin tức về các hoạt động, phong trào. Tạo nguồn thông tin thông suốt tới các thành viên CLB, cung cấp những thông tin hữu ích cho người sinh hoạt tập luyện. Tuyên truyền, quảng bá cho các sản phẩm, sự kiện và hình ảnh của CLB.
  - Có nhiệm vụ đáp ứng đủ nhu cầu thông tin cho các sản phẩm bảng tin, chương trình phát thanh, video online và điểm tin tuần trên trang hâm mộ Facebook. Tuyên truyền rộng rãi, phổ biến tới các đoàn viên, thanh niên mọi sản phẩm, sự kiện do CLB sản xuất. Phối hợp cùng các Ban hoàn thành đúng thời hạn các sản phẩm được giao.
  - Trưởng ban Thông tin – Tuyên truyền là ủy viên Ban điều hành, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về mọi hoạt động của Ban, có nhiệm vụ cơ cấu, quản lý, đôn thúc các thành viên hoạt động dưới sự giám sát của Ban điều hành và theo đúng nhiệm vụ được giao.
  Điều 11.3: Ban Tài chính – Đối ngoại.
  - Ban Tài chính – Đối ngoại có chức năng quản lý thu – chi tài chính, tham gia các công tác ngoại giao, tạo dựng các mối quan hệ hợp tác hoạt động cho CLB.
  - Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban điều hành đảm bảo sự cân bằng trong cán cân ngân sách hoạt động CLB, phối hợp thực hiện công tác đối ngoại và các giao dịch thương mại cùng Ban điều hành.
  - Trưởng ban Tài chính – Đối ngoại là ủy viên Ban điều hành, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về mọi hoạt động của Ban, có nhiệm vụ cơ cấu, quản lý, đôn thúc các thành viên hoạt động dưới sự giám sát của Ban điều hành và theo đúng nhiệm vụ được giao.
  Điều 11.4: Ban Chuyên môn
  - Ban chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện, làm cố vấn, trọng tài cho các giải đấu thể thao chính thức và không chính thức, bồi dưỡng kĩ năng cho các thành viên câu lạc bộ.
  - Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban điều hành đảm bảo vận hành bộ máy hoạt động câu lạc bộ
  - Trưởng ban Chuyên môn là ủy viên Ban điều hành, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về mọi hoạt động của Ban, có nhiệm vụ cơ cấu, quản lý, đôn thúc các thành viên hoạt động dưới sự giám sát của Ban điều hành và theo đúng nhiệm vụ được giao.
  CHƯƠNG V
  TÀI CHÍNH​
  Điều 12: Nguồn thu.
  - Lệ phí đóng góp hàng tháng của thành viên là 300.000 đồng
  - Ngân sách hỗ trợ hoạt động của các đơn vị tài trợ.
  - Các khoản thu khác.

  Điều 13: Nguồn chi.
  - Chi phí hành chính.
  - Chi phí trang thiết bị kĩ thuật.
  - Chi phí hoạt động tổ chức sự kiện.
  - Chi phí phục vụ quan hệ đối ngoại.
  Điều 14: Tài chính của CLB được quản lý thống nhất theo sự giám sát của Chủ nhiệm CLB và phải báo cáo công khai trong các kì họp. Khi một thành viên có quyết định chuyển công tác hoặc không tham gia CLB nữa, các bộ phận phụ trách chuyên môn có trách nhiệm thanh toán tài chính và thu lại tài sản CLB mà thành viên đó đang giữ.
  CHƯƠNG VI
  KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT​
  Điều 15: Khen thưởng.
  Điều 15.1: Đối tượng khen thưởng

  - Các thành viên được khen thưởng là những thành viên có đóng góp tích cực cho sự phát triển của CLB, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được cộng đồng ghi nhận.
  Điều 15.2: Hình thức khen thưởng.
  - Nhận giấy khen do CLB trao tặng kèm theo mức thưởng phù hợp với khả năng tài chính của CLB.
  Điều 16: Kỷ luật.
  - Có 3 hình thức kỷ luật: phê bình, khiển trách và khai trừ. Ứng với mỗi hình thức kỉ luật, ban điều hành có thể áp dụng thêm các hình phạt bổ sung phù hợp với quyền hạn của mình.
  Điều 16.1: Phê bình
  - Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trễ nãi, làm giảm chất lượng các hoạt động của CLB.
  - Không tham gia đóng góp, sinh hoạt tập thể theo quy định.
  Điều 16.2: Khiển trách.
  - Những thành viên đã bị phê bình mà không sửa chữa, tiến bộ trong các hoạt động sau đó.
  - Những thành viên tự có hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của CLB mà không do CLB gây ra, làm việc vượt quá phạm vi của mình gây nên hậu quả nghiêm trọng.
  Điều 16.3: Khai trừ.
  - Áp dụng cho các thành viên cố tình gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ CLB, trục lợi từ tập thể để mưu cầu lợi ích cá nhân.
  - Những thành viên đã bị phê bình, khiển trách nhiều lần nhưng không có dấu hiệu tiến bộ, có những hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín CLB.
  CHƯƠNG VIII
  NGỪNG HOẠT ĐỘNG – THANH LÝ​
  Điều 17: Câu lạc bộ ngừng hoạt động trong các trường hợp sau.
  - Giải thể vì hoạt động của CLB không cần thiết nữa.
  - Chuyển thể thành một tổ chức mới.
  - Theo quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
  Điều 18: Tài sản của CLB sẽ được Ban điều hành kiểm kê, thanh lý
  CHƯƠNG IX
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH​
  Điều 19:
  - Quy chế hoạt động của CLB thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2013.
  - Ban điều hành có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy chế này, quy chế có hiệu lực theo từng chu kỳ hoạt động của CLB và được thay đổi, bổ sung trong quá trình thực thi để phù hợp với nhu cầu mới.
  Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ VNB​
  Tags:
 2. Nguyễn Văn Mã

  Nguyễn Văn Mã
  Mới Tập Cầu Lông

  Xin chào Câu Lạc Bộ VNbadminton.com !
  Tôi đã đọc Quy chế hoạt động của CLB. Tôi thấy các bạn tổ chức khá là văn minh, khoa học. Chúc các Bạn duy trì tốt CLB và ngày càng phát triển. Đặc biệt là tham gia đóng góp xây dựng môn Cầu lông VN ta phát triển nhanh hơn để theo kịp Thái Lan, Đài Loan ( Còn các nước TQ, Hàn Quốc, Nhật bản, Ấn độ...) thì còn cách xa ta quá. Đăng lên diễn đàn nhiều video của các giải cầu lông nhé.
  aichau thích bài này.
 3. laptop302.vn

  laptop302.vn
  VĐV Phong Trào

  Bán laptop cũ giá rẻ TPHCM
  UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
  Cấu hình và mẫu mã đa dạng về các dong máy DELL - HP - SONY VAIO - ASUS -ACER .....
  Các thông tin về sản phẩm được cập nhập liên tục tại
  wedside http://muabanlaptopcu302.com/

  Địa chỉ : 16C Vũ ngọc Phan - P13 - Q.Bình Thạnh - TPHCM (call trước để chỉ đường )

  Liên hệ: 0917.603.459 Mr.Lộc -0975.528.351 Mr.HUY


  -Cửa hàng mua bán với UY TÍN - CHẤT LƯỢNG làm đầu nên các sản phẩm đều ZIN từ A-->Z . Các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng khi đưa lên webside
  Được đổi trả sau 1 tuần dùng thử.
  Hoàn tiền 100% nếu máy có lỗi.
  - LAPTOP phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng.

  -Đến với chúng tôi đảm bảo bảo bạn sẽ lựa chọn được chiếc laptop phù hợp với công việc và giá tốt so với thị trường
  -Đặc biệt chúng tôi nhận thu lại máy
  CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH :
  -1 đổi 1 trong vòng 1 tuần
  -Bảo hành 3 Tháng

  -Các thông tin về sản phẩm được cập nhập liên tục tại wedside bán laptop cũ tphcm/

  Bán laptop cũ giá rẻ uy tín chất lượng TPHCM


  Bán laptop cũ tphcm,bán laptop cũ giá rẻ t hcm,mua bán laptop cũ hcm,cung cấp laptop cũ quận 1, 2,3,quận 4,5,6 quận 8,9,10,quận bình thạnh,quận gò vấp ,quận tân bình,quận phú nhuận.. tphcm
 4. avgxz999q599k

  avgxz999q599k
  VĐV Phong Trào

  Truyền Hình An Viên tại Đồng Nai

  Bạn đang có nhu cầu sử dụng truyền hình An Viên tại Đồng Nai ???

  Nhưng bạn chưa tìm được cho mình một đại lý hoặc địa chỉ lắp đặt uy tín và đáng tin cậy? Hãy liên hệ với trung tâm truyền hình An Viên Đồng Nai chúng tôi để được lắp đặt nhanh nhất với chi phí rẻ nhất!!!

  HOTLINE: 0902.485.444

  Thủ tục đăng ký lặp đặt Truyền Hình An Viên như thế nào?

  Hiện nay truyền hình An viên đã phủ sóng DTT trên toàn bộ địa bàn Đồng Nai, chính vì thế bạn ở đâu không quan trọng miễn là bạn có nhu cầu lắp đặt truyền hình an viên, chúng tôi đều có thể lắp đặt được. Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:
  • Họ và tên khách hàng
  • Số điện thoại liên hệ
  • Gói cước muốn lắp đặt. Bạn có thể tham khảo thông tin gói cước và chi phí tại: gói cước Truyền hình An Viên - MobiTV
  • Địa chỉ lắp đặt


  Các kỹ thuật viên sẽ đến tận nhà lắp đặt hoàn chỉnh trong vòng 36 tiếng kể từ khi nhận được yêu cầu lắp đặt của quý khách.

  [​IMG][​IMG]

  Các câu hỏi thường gặp khi lắp đặt Truyền Hình An Viên

  1. Truyền hình An Viên có ưu điểm gì so với các loại hình dịch vụ truyền hình khác?
  • Giá rẻ: Chỉ với 20.000đ/tháng bạn có thể xem được 67 kênh truyền hình đặc sắc của truyền hình An Viên
  • Khuyến mãi lớn: Khách hàng đăng ký lắp đặt ban đầu sẽ được khuyến mãi 30 tháng thuê bao đối với gói A, hoặc 12 tháng thuê bao đối với gói B
  • Có nhiều kênh truyền hình đặc sắc như HBO, StarMovie, Disney, Bibi, Cinemax, ...
  • Là dịch vụ truyền hình DUY NHẤT có thuyết minh lồng tiếng ở những kênh phim hay như HBO, Star Movie.
  • Ở đâu cũng có thể lắp đặt được, dù là chung cư, nhà cao tầng, cá nhân hộ gia đình, quán cafe, nhà nghỉ, khách sạn, resort,...
  • Chất lượng hình ảnh rõ nét, sinh động, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
  • Đầu thu An Viên - AVG là đầu thu vệ tinh nên có thể di chuyển bất cứ nơi đâu, tiện lợi khi bạn muốn di chuyển địa điểm sinh sống
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, alo là lắp, lắp là xem ngay!


  2. Chế độ bảo hành của thiết bị đi kèm như thế nào?
  • Khi lắp đặt truyền hình An Viên, quý khách được chúng tôi cung cấp miễn phí bộ đầu thu giải mã.
  • Trong thời gian 12 tháng đầu, AVG bảo hành miễn phí đầu thu và thẻ giải mã nếu xảy ra hư hòng theo quy định của AVG.
  • Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 18: AVG sẽ bảo hành miễn phí đầu thu và thẻ giải mã nếu xảy ra hư hỏng theo quy định nhưng có thu thêm phí dịch vụ cho nhân viên bảo hành. Từ tháng thứ 19 trở đi khách hàng hoàn toàn tự quyết định việc sửa chữa, khắc phục sự cố ... nếu hư hỏng.
  *** Các thiết bị đi kèm không được bảo hành miễn phí gồm: chảo thu, Anten, dây HDMI, Nguồn, LNB, điều khiển ... Nếu các phụ kiện này hỏng khách hàng phải mua tại các điểm giao dịch của AVG, điểm bưu điện, đại lý ... với bảng giá theo quy đinh của AVG.


  3. Một đầu thu có thể kết nối cho bao nhiêu tivi?
  • Thông thường mỗi tivi cần có một bộ thiết bị, bao gồm đầu thu + ăng ten (DTT) hoặc đầu thu + chảo vệ tinh (DTH) để có thể xem được Truyền hình An Viên.
  • Trong trường hợp khách hàng muốn xem truyền hình An Viên trên nhiều tivi quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0902.485.444 để được tư vấn thêm.


  4. Tôi muốn hỏi, hiện nay, An Viên Đồng Nai đã có gói cước truyền hình dành cho khách sạn quán cafe hay chưa?
  • Truyền hình An Viên hiện nay cung cấp dịch vụ cho tất cả các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và các nhân sử dụng hiệu quả tại các quán cafe, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, cơ quan, ... Bạn vui lòng gọi vào số Hotline theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn.


  Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ truyền hình An Viên - MobiTV

  Liên hệ lắp đặt truyền hình An Viên - MobiTV tại Đồng Nai

  – HOTLINE: 0902.485.444

  – Thời gian lắp đặt nhanh chóng, thủ tục đơn giản, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian

  – Thiết bị chính hãng, phiên bản mới nhất

  – Chính sách cập nhật của công ty

  – Chất lượng dịch vụ tốt nhất

  – Bảo hành, bảo trì tận tình, chu đáo
 5. dangtinquangcao44

  dangtinquangcao44
  Mới Tập Cầu Lông

  Chỉ 300,000 đ/logo hoặc banner, Liên hệ ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588@ gmail .com

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC ( 3 BƯỚC ) : Chi tiết ----> goo.gl/N7SKuE

  1/ Bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi qua liên hệ trên

  2/ Thanh toán qua 1 trong các số tài khoản:

  Chuyển khoản: thietkewebchuyen.com/phuong-thuc-thanh-toan.html

  Agribank

  Chủ tài khoản : Hồ Hoàng Anh

  Số tài khoản : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)

  .

  Đông Á -Chi nhánh Tp.HCM

  Chủ tài khoản : Hồ Hòang Anh

  Số tài khoản : 010.956.4403

  .

  VietComBank - Chi Nhánh Tp.HCM

  Chủ tài khoản: Hồ Hòang Anh

  Số tài khoản: 007.1000.957.266

  3/ Demo logo sẽ gửi lại cho bạn trong 1-2 ngày, bạn được yêu cầu thiết kế/ chỉnh sửa 03 lần/giao dịch

  THÔNG TIN BẠN CẦN GỬI CHO CHÚNG TÔI

  ( Xin gửi cụ thể để chúng tôi mau thiết kế demo )

  1/ Tên công ty/ cửa hàng của bạn

  2/ Lĩnh vực kinh doanh

  3/ Slogan của bạn

  4/ Logo trình bày gì ? ( chỉ trình bày biểu tượng hình ảnh, hoặc chữ, có kèm hotline trong logo không ? ... )

  5/ Màu sắc logo là gì ? ( nếu gửi kèm mã màu càng tốt )

  6/ Gửi kèm logo/ banner bạn thích để chúng tôi tham khảo ( nếu có )

  GIỚI THIỆU: dịch vụ thiết kế logo giá rẻ thuộc ThietKeWebChuyen. Com, mọi thông cần hỗ trợ khác vui lòng liên hệ hotline 0934 150 770
 6. dangtinquangcao44

  dangtinquangcao44
  Mới Tập Cầu Lông

  Chỉ 300,000 đ/logo hoặc banner, Liên hệ ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588@ gmail .com

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC ( 3 BƯỚC ) : Chi tiết ----> goo.gl/N7SKuE

  1/ Bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi qua liên hệ trên

  2/ Thanh toán qua 1 trong các số tài khoản:

  Chuyển khoản: thietkewebchuyen.com/phuong-thuc-thanh-toan.html

  Agribank

  Chủ tài khoản : Hồ Hoàng Anh

  Số tài khoản : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)

  .

  Đông Á -Chi nhánh Tp.HCM

  Chủ tài khoản : Hồ Hòang Anh

  Số tài khoản : 010.956.4403

  .

  VietComBank - Chi Nhánh Tp.HCM

  Chủ tài khoản: Hồ Hòang Anh

  Số tài khoản: 007.1000.957.266

  3/ Demo logo sẽ gửi lại cho bạn trong 1-2 ngày, bạn được yêu cầu thiết kế/ chỉnh sửa 03 lần/giao dịch

  THÔNG TIN BẠN CẦN GỬI CHO CHÚNG TÔI

  ( Xin gửi cụ thể để chúng tôi mau thiết kế demo )

  1/ Tên công ty/ cửa hàng của bạn

  2/ Lĩnh vực kinh doanh

  3/ Slogan của bạn

  4/ Logo trình bày gì ? ( chỉ trình bày biểu tượng hình ảnh, hoặc chữ, có kèm hotline trong logo không ? ... )

  5/ Màu sắc logo là gì ? ( nếu gửi kèm mã màu càng tốt )

  6/ Gửi kèm logo/ banner bạn thích để chúng tôi tham khảo ( nếu có )

  GIỚI THIỆU: dịch vụ thiết kế logo giá rẻ thuộc ThietKeWebChuyen. Com, mọi thông cần hỗ trợ khác vui lòng liên hệ hotline 0934 150 770

Chia sẻ trang này

Đang tải...