LỚP DẠY CẦU LÔNG (PHÚ THỌ)

Thảo luận trong 'Huấn Luyện - Đào Tạo Cầu Lông' bắt đầu bởi ngthuansp, 26/2/16.

 1. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
  LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
  ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
  Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
  Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 2. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
  LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
  ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
  Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
  Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 3. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
  LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
  ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
  Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
  Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 4. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
  LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
  ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
  Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
  Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 5. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
  LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
  ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
  Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
  Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 6. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
  LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
  ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
  Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
  Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 7. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
   LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
   ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
   Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
   Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 8. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
   LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
   ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
   Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
   Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 9. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
   LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
   ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
   Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
   Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 10. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

   • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
    LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
    ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
    Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 11. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

   • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
    LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
    ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
    Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 12. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
   LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
   ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
   Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
   Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 13. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
   LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
   ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
   Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
   Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 14. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  • Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif
   LỊCH HỌC: Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif
   ĐỊA ĐIỂM: Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif
   Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với Tôi qua sdt :0976008661 (A Thuận).57.jpg.gif
   Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif
 15. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

   • [LIST]
    [*][I]Thông báo cho những bạn đam mê cầu lông nhưng không có thời gian học, nay đã có lớp phù họp thời gian dành cho các bạn.57.jpg.gif[/I]
    [/LIST]

    • [I][I][LIST]
     [*][I][B]LỊCH HỌC:[/B] Sáng chủ nhật 7h00--9h00.57.jpg.gif[/I]
     [/LIST][/I][/I]
    • [I][I][I][LIST]
     [*][I][B]ĐỊA ĐIỂM:[/B] Nhà Thi Đấu Phú Thọ.57.jpg.gif[/I]
     [/LIST][/I][/I][/I]
   • [URL='http://www.vnbadminton.com/tel:0976008661']0976008661[/URL] (A Thuận).57.jpg.gif
   • [I]Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài.57.jpg.gif71.jpg.gif57.jpg.gif[/I]
 16. FanArsenal

  FanArsenal
  Mới Tập Cầu Lông

  Dạy mỗi sáng chủ nhật thôi à anh?

Chia sẻ trang này

Đang tải...