Template Errors: thread_view

 1. The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/vnbadminton.com/public_html/library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php, line 1510:
  1509:    },
  1510:    onAdError: function(errorCode, errorMessage) {
  1511:     console.log(\'Audience Network [1820569134896361_1847285015558106] error (\' + errorCode + \') \' + errorMessage);
  

LỚP DẠY CẦU LÔNG (PHÚ THỌ)

Thảo luận trong 'Huấn Luyện - Đào Tạo Cầu Lông' bắt đầu bởi ngthuansp, 26/2/16.

 1. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

 2. sore.vn

  sore.vn
  Mới Tập Cầu Lông

  học miễn phí hay sao không thấy học phí??
 3. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  nếu e đam mê và sắp xếp thời gian học được thì alo cho a nha...0976008661
  sore.vn thích bài này.
 4. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

 5. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

 6. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]:-O:D57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif69.jpg.gif[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
 7. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

 8. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]:-O:D57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif69.jpg.gif[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
 9. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

 10. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Tham gia ngay nha các bạn
 11. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Tham gia ngay nha các bạn
 12. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I]57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif61.jpg.gif70.jpg.gif69.jpg.gif:rolleyes::D:-O[/I][/I][/I]
 13. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif61.jpg.gif70.jpg.gif69.jpg.gif:rolleyes::D:-O[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
 14. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Tham gia ngay nha các bạn
 15. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Các bạn nào yêu thích cầu lông mà không có thời gian học thì vô lớp này nha...hẹn gặp các bạn.....
 16. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  Các bạn nào yêu thích cầu lông mà không có thời gian học thì vô lớp này nha...hẹn gặp các bạn.....
 17. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif61.jpg.gif70.jpg.gif69.jpg.gif:rolleyes::D:-O[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
 18. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]Các bạn nào yêu thích cầu lông mà không có thời gian học thì vô lớp này nha...hẹn gặp các bạn..... [/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
 19. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]57.jpg.gif57.jpg.gif57.jpg.gif61.jpg.gif70.jpg.gif69.jpg.gif:rolleyes::D:-O[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
 20. ngthuansp

  ngthuansp
  VĐV Phong Trào

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]Các bạn nào yêu thích cầu lông mà không có thời gian học thì vô lớp này nha...hẹn gặp các bạn..... [/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]

Chia sẻ trang này

Đang tải...