Lịch Thi Đấu và Draw Giải Paramount 2013

Thảo luận trong 'Thông Tin Giải Cầu Lông Việt Nam' bắt đầu bởi SPORTS, 21/3/13.

 1. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  THÔNG TIN VỀ LỊCH THI ĐẤU VÀ DRAW GIẢI CẦU LÔNG PARAMOUNT 2013 TẠI SÂN BÌNH ĐÔNG - QUẬN 8.

  [TABLE="width: 627"]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG PARAMOUNT MỞ RỘNG 2013
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]TẠI CLB BÌNH ĐÔNG, 289 BÌNH ĐÔNG, P.14 QUẬN 8, TP.HCM
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Ngày 23/3
  [/TD]
  [TD="align: right"]8:00
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Nội dung
  [/TD]
  [TD]Vòng
  [/TD]
  [TD]Số trận
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]5
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8:25
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 51-60
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]5
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8:50
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]9
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9:15
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 18-30
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]37
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"]13:30
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Nội dung
  [/TD]
  [TD]Vòng
  [/TD]
  [TD]Số trận
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14:15
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 31-40
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14:40
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 18-30
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"]18:00
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Nội dung
  [/TD]
  [TD]Vòng
  [/TD]
  [TD]Số trận
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18:50
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]7
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 41-50
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]19:15
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 51-60
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]19:40
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 18-30
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20:15
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 31-40
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]38
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Ngày 24/3
  [/TD]
  [TD="align: right"]8:00
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Nội dung
  [/TD]
  [TD]Vòng
  [/TD]
  [TD]Số trận
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 51-60
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8:25
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 41-50
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9:30
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM 31-40
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 18-30
  [/TD]
  [TD]TỨ KẾT
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"]13:00
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Nội dung
  [/TD]
  [TD]Vòng
  [/TD]
  [TD]Số trận
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 51-60
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 51-60
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 41-50
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 31-40
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 18-30
  [/TD]
  [TD]BÁN KẾT
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]22
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"]18:00
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]Nội dung
  [/TD]
  [TD]Vòng
  [/TD]
  [TD]Số trận
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18:00
  [/TD]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 51-60
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 51-60
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 41-50
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 41-50
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 31-40
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NỮ 18-30
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 31-40
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ĐÔI NAM 18-30
  [/TD]
  [TD]CK + H3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]22
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Lưu ý: Đề nghị các VĐV mang theo CMND bản chính và có mặt tại nhà thi đấu trước giờ quy định 30'.
  Do có các VĐV thi đấu nhiều nội dung, nên thứ tự các trận Bán kết, Chung kết, Hạng 3 có thể thay đổi

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  Còn nhiều nội dung nữa mà không thể up lên hết được heheheee...
  Tags:
  chickensoup and Harry like this.
 2. trainghiencaulong

  trainghiencaulong
  VĐV Phong Trào

  Ông Sport có tham gia ko vậy? để tui đi cổ vũ....
 3. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Không tham gia, có các thành viên T&M tham gia rồi, hôm đó Bóp có việc bận với Khách hàng rối.
 4. sinhvienvn2005vn

  sinhvienvn2005vn
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Up hết các nội dung lên đi a bóp ơi!
 5. Harry

  Harry
  VĐV Chuyên Nghiệp

  giải quy tụ những vdv mạnh ko hà :D
 6. chickensoup

  chickensoup
  VĐV Chuyên Nghiệp

  giải có vể mạnh quá hix :M_nhoc2_09:
 7. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Thứ bày này có Ai đi xem và cổ vũ - Kookienkeat - Bảobảo - nhà ta thi đấu không nè heheheee......
 8. nhõtay1994

  nhõtay1994
  VĐV Phong Trào

  "bạo động" nhà mih` đấu cho HA hay ĐH Ngân Hàng zậy a Bóp ?? ^^
 9. sinhvienvn2005vn

  sinhvienvn2005vn
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Lực lượng tham dự giải cũng mạnh nhưng nhiều tay vợt mạnh, có tiếng ko tham gia giải này thì phải!
 10. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Có sao đâu. Đánh hay hay đánh thuê đánh mướn mà hahahaaaaa.....
 11. nhõtay1994

  nhõtay1994
  VĐV Phong Trào

  ý em là đánh cho CLB nào ak' ^^
 12. sinhvienvn2005vn

  sinhvienvn2005vn
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Hôm nay giải khai mạc rùi, tiếc là ko có thời gian qua sân coi đc, ae nào có hình or video thì post lên cho những ai ko đi coi đc chiêm ngưỡng nha! thanks mọi người!
 13. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Vụ này chỉ có người trong cuộc mới hiểu và biết thôi nè hehehheeeee.......
 14. super_vinh

  super_vinh
  VĐV Phong Trào

  kết quả chung cuộc các nội dung thế nào nhỉ?
 15. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Sẽ up lên khi cập nhận thông tin đấy đủ nè heheheee.....
 16. andy_no1

  andy_no1
  VĐV Phong Trào

  Pó tay cái giải mở rộng mà ko có đồng hạng 3, hic hic
 17. Harry

  Harry
  VĐV Chuyên Nghiệp

 18. sinhvienvn2005vn

  sinhvienvn2005vn
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Seo hok thấy ai up hình ảnh và kết quả của giải lên z?
 19. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Hình chung kết lứa tuổi 18-30.

  [​IMG]


  [​IMG]
 20. pekute077

  pekute077
  Mới Tập Cầu Lông

  giai nay tui co di coi giai nay manh hok a coi da lun tu sang den toi thick cap tung phung doi nam nu 18_30
  ma thua som wa hu hu thua cap van thu tai ko co the luc danh tran 3 hu hu tiec cap nay wa danh hay wa chung

Chia sẻ trang này

Đang tải...