Kỹ thuật cơ bản cần biết của cầu lông (Kỳ 4)

Thảo luận trong 'Kỹ Thuật Cầu Lông Cơ Bản - Nâng Cao' bắt đầu bởi dhq2608, 4/5/13.

 1. dhq2608

  dhq2608
  Super Moderator

  4. Vê cầu:

  Vê cầu là kỹ thuật dùng vợt đánh vê vào phần cạnh dưới bên phải hoặc bên trái của đáy núm cầu làm cho cầu xoáy phải, xoáy trái và quay lật nhiều vòng qua lưới.Vê cầu gồm: vê cầu thuận tay và vê cầu trái tay.* Vê cầu thuận tay:* Vê cầu trái tay: trước khi đánh cầu, cẳng tay hơi đưa lên trên, cổ tay co trước, mu bàn tay có độ cao ngang mép trên của lưới. Còn mặt vợt thấp hơn mép trên của lưới, mặt trái của vợt đón cầu. Khi vê cầu, chủ yếu dựa vào hợp lực của cẳng tay vươn trước, xoay ngoài và cổ tay từ co vào trong chuyển thành xoay ngoài để vê đánh vào phần núm sau bên trái của cầu làm cho cầu xoáy lật qua lưới.

  5. Đẩy cầu:

  Đẩy cầu là kỹ thuật đánh trả những quả cầu sát lưới của đối phương đánh sang vào hai góc cuối sân sau của đối phương.* Đẩy cầu thuận tay: người thực hiện đứng ở sát lưới bên phải đưa vợt lên trên phía trước bên phải. Khi khủyu tay hơi co thu lại, cẳng tay hơi vặn ngoài, cổ tay hơi xoay ra, mặt vợt cũng theo đó mà vung ra sau về phía dưới bên phải, mặt vợt đối diện trực tiếp với cầu đến. Lúc này ngón út và ngón áp út tay cầm vợt hơi lỏng ra làm cho chuôi vợt hơi tách ra khỏi cơ mắt cá. Ngón cái và ngón trỏ vê xoay chuôi vợt ra ngoài, mặt vợt càng ngửa sau. Khi đẩy cầu, thân người hơi di chuyển ra trước, cẳng tay của tay bên phải vươn ra trước đồng thời hơi vặn trong, cổ tay và ngón tay khống chế góc độ mặt vợt, cổ tay từ duỗi sau chuyển sang duỗi thẳng và lắc cổ tay. Ngón trỏ ép ra trước, ngón út và ngón áp út đột ngột nắm chặt cán vợt làm cho vợt chuyển động vung đẩy cầu từ bên phải qua phía trên đằng trước sang bên trái, bay theo đường biên dọc đến góc cuối sân sau của đối phương. Trong quá trình di chuyển trở về vị trí cũ vợt được thu về.
  [​IMG]
  * Đẩy cầu trái tay đường chéo: Người thực hiện đứng ở bên trái sát lưới, sử dụng cách cầm vợt trái tay, cẳng tay duỗi lên trên và ra trước. Khi cẳng tay hơi co thu vào phía trái trước ngực, khuỷu tay hơi co, cổ tay xoay ngoài sẽ tạo thành cách cầm vợt đẩy cầu trái tay. Cầm vợt lỏng, mặt trái của vợt đón cầu. Khi cẳng tay duỗi ra trước và hơi xoay ngoài, cổ tay từ xoay ngoài đến duỗi thẳng, ngón giữa, ngón áp út và ngón út đột ngột nắm chặt đuôi vợt, ngón cái chống ép vung vợt ra phía trước bên phải, thực hiện đẩy đánh vào phần sau bên trái của núm cầu, làm cho cầu bay theo hướng đường chéo góc.Sau khi đánh cầu,tay thu lại và di chuyển trở về tư thế chuẩn bị đánh cầu ban đầu.

  6. Móc cầu:

  Móc cầu là động tác kỹ thuật đưa cầu sát lưới ở bên phải (hoặc trái) của sân mình đánh sang khu vực sát lưới bên phải (hoặc bên trái) của sân đối phương. Móc cầu được chia thành: móc cầu thuận tay và móc cầu trái tay.* Móc cầu thuận tay: Người thực hiện dùng bước đôi tăng thêm bước, vượt lên sát lưới bên phải. Vợt sẽ được đồng thời đưa lên chếch phía trên đằng trước bên phải cùng với cẳng tay. Khi cẳng tay duỗi trước thì hơi xoay ngoài, cổ tay hơi duỗi sau. Tay cầm vợt vê xoay chuôi vợt ra ngoài làm cho ngón cái áp sát vào mặt rộng của chuôi vợt, đốt thứ hai của ngón trỏ cũng áp sát vào mặt rộng ở mặt sau của chuôi vợt. Chuôi vợt không chạm vào lòng bàn tay. Cùng với vợt vung ra phía trước bên phải thì mặt vợt cũng hướng về phía cầu sát lưới bên phải của đối phương đánh sang. Khi đánh cầu, dựa vào cẳng tay có động tác xoay trong kéo co tay vào phía bên trái, cổ tay từ hơi duỗi sau chuyển thành lắc cổ tay co trong sẽ tạo ra lực vung vợt tạt vào phần dưới bên phải của núm cầu làm cho cầu lật xoay sang sân đối phương và rơi thẳng xuống ở vị trí sát lưới. Sau khi đánh cầu vợt sẽ được thu về phía trước vai phải.* Móc cầu trái tay: Người thực hiện đứng sát lưới ở phía bên trái, cầm vợt trái tay và đưa ngang bằng ra trước. Trong quá trình cơ thể di chuyển ra trứơc, thì vợt cùng với sự hạ thấp của cánh tay đến độ cao cách mép trên của lưới khoảng 20cm thì tay cầm vợt sẽ chuyển thành cách cầm vợt móc cầu tay trái (xem mục “tính linh hoạt của cầm vợt” đã trình bày ở phần trước); mặt vợt đối diện với hướng cầu đến.Khi cầu đối phương đánh đến vượt qua lưới, khuỷu tay đột ngột hạ xuống, đồng thời cẳng tay hơi xoay ngoài, cổ tay từ hơi gập chuyển sang duỗi sau; cạnh trong của ngón tay trái và ngón giữa kéo chuôi vợt sang bên phải, các ngón tay khác đột ngột cầm chặt chuôi vợt, tạt đánh vào phần sau bên trái của núm cầu làm cho cầu bay vượt qua lưới theo đường chéo góc. Sau khi đánh cầu, vợt được thu về phía trước bên phải.

  7. Tạt cầu:

  Khi đối phương phát cầu sát lưới hoặc đánh trả cầu sát lưới, lúc cầu vừa mới bay đến mép trên của lưới thì nhanh chóng di chuyển lên sát lưới, rồi dùng vợt đánh tạt ép cầu đi chếch xuống dưới sân đối phương. Động tác kỹ thuật này gọi là: tạt (hoặc vỗ) cầu. Có hai loại tạt cầu là tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay.* Tạt cầu thuận tay: người thực hiện, chân phải đạp bước lên lưới, bên phải thân người hướng phía trước, tay đưa vợt ở phía trên vai phải. Khi đánh cầu lợi dụng sức mạnh của cổ tay từ phía sau chuyển động gặp duỗi về trước kéo theo vợt vỗ xuống đánh cầu.Nếu như khoảng cách từ cầu đến lưới tương đối gần thì dựa vào lực của cổ tay tạt đánh cầu từ phía trước bên phải sang phía trước bên trái.* Tạt cầu trái tay: người thực hiện chân phải bước vượt lên phía trước sang bên trái, tiếp đó đạp bật nhảy lên sát lưới. Phía bên phải cơ thể nghiêng ra trước, cầm vợt trái tay đưa về phía trên đằng trước bên trái. Khi đánh cầu cẳng tay duỗi thẳng, xoay ngoài kéo theo cổ tay co ở phía sau duỗi ra trước, cùng với ngón tay cái chống ép để tăng tốc độ vung vợt tạt cầu. Nếu cầu đến gần sát mép trên của lưới, thì cổ tay có thể duỗi ngoài rồi mới thực hiện kéo cắt cầu từ trái sang phải để tránh vợt chạm lưới. Sau khi đánh cầu chân phải hạ xuống chạm đất, hơi khuỵu gối đề hoãn xung, sau đó là thu vợt về trước thân.

  8. Cắt cầu:

  cắt cầu là động tác kỹ thuật đánh trả cầu ở hai bên phải, trái cơ thể với tầm cao từ vai trở xuống, từ thắt lưng trở lên, bằng đường đánh ngang cầu sang sân đối phương. Cắt cầu có hai loại: cắt cầu thuận tay và cắt cầu trái tay.* Cắt cầu thuận tay: người thực hiện đứng ở giữa khu sân phải, hai chân đứng song song khoảng cách giữa hai bàn chân hơi rộng hơn vai, trọng tâm cơ thể rơi vào giữa hai chân, hơi co gối và hóp bụng, cầm vợt thuận tay đưa lên ở phía trước vai phải.Trước khi đánh cầu, khủyu tay lăng trước, cẳng tay hơi đưa ra sau và xoay ngoài, cổ tay từ hơi gập nghiêng ra ngoài chuyển sang duỗi sau đưa vợt ra sau cơ thể. Khi dánh cầu, cẳng tay xoay trong, cổ tay duỗi thẳng và hơi lắc, các ngón tay nắm giữ chắc vợt, thực hiện động tác đưa vợt quét ngang và đánh úp vào cầu đối phương đánh đến theo hướng từ phía sau bên phải ra phía trước bên phải với tốc độ cao.Sau khi đánh cầu cánh tay vung sang trái, chân trái bước ra trước bên trái một bước, chân phải bước theo một bước đưa trọng tâm về vị trí cũ.* Cắt cầu trái tay: chân phải bước chéo trước, ở trước chân trái, trọng tâm cơ thể rơi trên chân trái. Tay phải cầm vợt trái tay ở phía trước bên trái. Trước khi đánh cầu khủyu tay hơi nâng cao, cẳng tay xoay trong, cổ tay bẻ ngoài đưa vợt sang bên trái. Khi đánh cầu, với sự phối hợp của xoay hông sang bên phải sẽ kéo theo cẳng tay xoay ngoài, lắc cổ tay từ bẻ ngoài thành duỗi thẳng, vung vợt đánh vào đáy của núm cầu. Sau khi đánh cầu, vợt sẽ thu về phía trước bên phải cùng với sự di chuyển trở về vị trí cũ của cơ thể.9. Hất cầu:là động tác kỹ thuật đánh trả đường cầu treo hoặc đường cầu sát lưới do đối phương đánh sang, bằng cách hất cầu cao trả về cuối sân đối phương. Đây là một loại kỹ thuật mang tính phòng thủ được sử dụng trong tình huống tương đối bị động. Hất cầu có hai loại: hất cầu thuận tay và hất cầu trái tay.* Hất cầu thuận tay: người thực hiện cầm vợt thuận tay và đưa vợt ra trước ngực, chân phải bước một bước dài về phía sát lưới, chân trái đứng phía sau, thân người nghiêng so với lưới, trọng tâm cơ thể rơi vào chân phải. Đồng thời tay phải cầm vợt vung ra sau, kết hợp với duỗi cổ tay tự nhiên, làm cho vợt đưa ra sau. Sau đó lấy khủyu tay làm trục thực hiện gập cẳng tay và xoay trong, đồng thời cầm chặt chuôi vợt; dùng sức maạh của ngón trỏ và cổ tay đánh hất cầu lên trên và ra trước.* Hất cầu trái tay: người thực hiện cầm vợt trái tay ở phía trước ngực, chân phải bước một bước dài lên phía trước sang bên trái, trọng tâm cơ thể rơi vào chân phải. Cùng lúc đó thì vai phải xoay về phía lưới, co khủyu đưa vợt đến cạnh vai trái.Sau đó lấy khủyu tay làm trục, sử dụng lực của cẳng tay, vung vợt qua trước thân theo hướng từ dưới lên trên, kết hợp với việc dùng đốt thứ nhất của ngón cái ép chặt xuống mặt rộng của chuôi vợt tạo thành sức mạnh đánh cầu đi.Vận động viên cầu lông trong thi đấu đánh đơn, cần chạy bước di chuyển lên trên, xuống dưới, sang phải, sang trái và thực hiện các động tác kỹ thuật đánh cầu trên một diện tích khoảng 35 m² ở sân của mình. Vì vậy nếu không có phương pháp bước chân nhanh và chính xác sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đánh cầu do phải tiêu tốn nhiều năng lượng dẫn đến mệt mỏi quá mức về thể lực và ảnh hưởng tới thi đấu.Dựa vào đặc điểm cơ thể và xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, vận động viên cầu lông Trung Quốc đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh về tập luyện kỹ thuật di chuyển bước chân.Trên cơ sở của các kỹ thuật di chuyển bước chân cơ bản như: bước đạp, bước vượt, bước nhảy, bước chéo, bước đệm, bước đôi, ..v..v.. người ta đã tập hơp thành các tổ hợp kỹ thuật di chuyển bước chân tổng hợp như: tổ hợp kỹ thuật bước di chuyển lên lưới, lùi sau, di chuyển sang 2 bên, bật nhảy dừng trên không.
  Tags:
  tombrave thích bài này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...