Koo Kien Kiat - My Idol (Video clip).

Thảo luận trong 'Thần Tượng Cầu Lông' bắt đầu bởi SPORTS, 20/3/13.

 1. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Koo Kien Keat - My Idol (Video clip).

  Koo Kien Keat - My Idol.

  [video=youtube;s8KXJNH0WxU]http://www.youtube.com/watch?v=s8KXJNH0WxU[/video]


  Player Profile - Koo Kien Keat


  [TABLE="width: 500"]
  [TR]
  [TD]BWF ID
  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 125"]14288
  [/TD]
  [TD="width: 200"][​IMG]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Gender
  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 125"]Male
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Date of Birth
  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 125"]18.09.1985
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Place of Birth
  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 125"]Perak
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Height
  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 125"]177 cm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Category
  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 110"]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Playing Hand

  [/TD]
  [TD]:
  [/TD]
  [TD="width: 125"]Right
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Past Achievement - Koo Kien Keat
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Search: All FieldsYearTournamentAchievementEvent
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 100%"]
  [TR]
  [TD="width: 60, bgcolor: #ffffff"]Year [​IMG]
  [/TD]
  [TD="width: 300, bgcolor: #ffffff"]Tournament [​IMG]
  [/TD]
  [TD="width: 120, bgcolor: #ffffff"]Achievement [​IMG]
  [/TD]
  [TD="bgcolor: #ffffff"]Event [​IMG]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2, bgcolor: #eeeeee"]
  [TD="width: 60"]2013
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Korea Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Hong Kong Open Super Series
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Runner-Up
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]China Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]French Open Super Series
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Quarter-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Denmark Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Runner-Up
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Japan Open Super Series
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Runner-Up
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Olympic Games
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Indonesia Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2, bgcolor: #eeeeee"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Malaysia Open GP Gold
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Winner
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1, bgcolor: #ffffff"]
  [TD="width: 60"]2012
  [/TD]
  [TD="width: 300"]India Open Superseries
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Quarter-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2, bgcolor: #eeeeee"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]China Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Quarter-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1, bgcolor: #ffffff"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Japan Open Super Series
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]China Masters Super Series
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Quarter-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1, bgcolor: #ffffff"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]BWF World Championships
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Quarter-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2, bgcolor: #eeeeee"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Indonesia Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Quarter-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1, bgcolor: #ffffff"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Malaysia Open GP Gold
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Winner
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]India Open Super Series
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]All England Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Runner-Up
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow2"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]German Open Grand Prix Gold
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="class: jxrow1"]
  [TD="width: 60"]2011
  [/TD]
  [TD="width: 300"]Korea Open Superseries Premier
  [/TD]
  [TD="width: 120"]Semi-Finalist
  [/TD]
  [TD]Doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  ... ... ...


  And more....

  [TABLE="width: 100%"]
  [TR="bgcolor: #cccccc"]
  [TH="colspan: 3"]World Championships
  [/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: silver"]Silver
  [/TD]
  [TD]2010 Paris
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: #cc9966"]Bronze
  [/TD]
  [TD]2009 Hyderabad
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: #cc9966"]Bronze
  [/TD]
  [TD]2006 Madrid
  [/TD]
  [TD]Mixed doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: #cc9966"]Bronze
  [/TD]
  [TD]2005 Anaheim
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #cccccc"]
  [TH="colspan: 3"]Asian Games
  [/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: gold"]Gold
  [/TD]
  [TD]2006 Doha
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: silver"]Silver
  [/TD]
  [TD]2010 Guangzhou
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: #cc9966"]Bronze
  [/TD]
  [TD]2006 Doha
  [/TD]
  [TD]Team
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #cccccc"]
  [TH="colspan: 3"]Commonwealth Games
  [/TH]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: gold"]Gold
  [/TD]
  [TD]2010 Delhi
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: gold"]Gold
  [/TD]
  [TD]2010 Delhi
  [/TD]
  [TD]Mixed doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: gold"]Gold
  [/TD]
  [TD]2010 Delhi
  [/TD]
  [TD]Mixed Team
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: gold"]Gold
  [/TD]
  [TD]2006 Melbourne
  [/TD]
  [TD]Men's doubles
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: white"]
  [TD="bgcolor: gold"]Gold
  [/TD]
  [TD]2006 Melbourne
  [/TD]
  [TD]Mixed Team
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Or...

  http://en.wikipedia.org/wiki/Koo_Kien_Keat  Tags:
  tombrave and Đinh Gia Lương like this.
 2. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Yeah, yeah, yeah... very very very good, well, great...
 3. Guan™

  Guan™
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Cái này gọi là fan cuồng nè nè :)
 4. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Phải nói là fan cuồng nhiệt đi hay là fan điên cuồng đó nè heheheee.....

Chia sẻ trang này

Đang tải...