Hình ảnh giao lưu cầu lông giữa Bình Tân - Chợ Rẫy - Gò Vấp, ngày 10-006-2012

Thảo luận trong 'CLB Cầu Lông TP.HCM' bắt đầu bởi COP DUC CON, 11/6/12.

 1. COP DUC CON

  COP DUC CON
  VĐV Phong Trào

  Thay mặt đội cầu lông sân Tiến Phát - Bình Tân xin gởi lời cám ơn đối với các bạn đội cầu lông Q.Gò Vấp và Chợ Rẫy đã dành thời gian quý báo đến giao lưu/giao ly cùng đội chúng tôi. Buổi giao lưu diễn ra thành công và tốt đẹp, những cụ cười rạng rỡ, sự vui vẻ mản nguyện mà ACE chọp được (bên dưới) là điều mong muốn của đội cầu lông Bình Tân chúng tôi.

  Chân thành cảm ơn


  Khoûanh Khaéc  Ta löu khoaûnh khaéc moãi cuoäc chôi
  Ñeå thaáy traàn gian cuõng bieát cöôøi
  Khoâng nhö thöôøng noùi “Ñôøi beå khoå”
  Röôïu ñaéng khi buoàn, ngoït luùc vui

  Caùm ôn Goø - Raãy ngöôøi baïn thaân
  Chia seû giao löu vôùi Bình Taân
  Laøm cho khoâng khí giaøu soâi ñoäng
  Ñeïp nhöõng ñöôøng caàu caû böôùc chaân

  Xin kheùp cuoäc vui taïi nôi naøy
  Bôûi söông vaêng loái boùng Nguyeät ñaày
  Neáu muoán bôø moâi keà cheùn ngoïc
  Heïn gaëp Raãy - Goø uoáng caïn say.

  BVN

  Coïp
  Tags:
  ROCKY and chickensoup like this.
 2. COP DUC CON

  COP DUC CON
  VĐV Phong Trào

  Hình đưa lên mạng chưa được, ACE thông cảm chờ xử lý hình lại.
 3. ROCKY

  ROCKY
  VĐV Chuyên Nghiệp

 4. chickensoup

  chickensoup
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Uza nóng lòng đợi hình wa, hok bik có tấm nào lố teen wá thì đừng up dùm e nhhes
 5. vitcon

  vitcon
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Kakkaa, tìm tấm nào mà lộ hàng đưa lên dìm chơi kakka
 6. superadmin

  superadmin
  Administrator
  Ban Quản Trị

  Eric và bà xã

  [​IMG]

  Rocky và Thỏ con
  [​IMG]

  [​IMG]

  Bảo và Quỳnh
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  sallyphuong1984 and chickensoup like this.
 7. superadmin

  superadmin
  Administrator
  Ban Quản Trị

 8. superadmin

  superadmin
  Administrator
  Ban Quản Trị

  Ai đây đố các bạn?
  [​IMG]
  chickensoup thích bài này.
 9. superadmin

  superadmin
  Administrator
  Ban Quản Trị

  [​IMG]

  [​IMG]

  namtuoc và bà xã
  [​IMG]

  [​IMG]

  Được 1 tấm mừng quá
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
 10. superadmin

  superadmin
  Administrator
  Ban Quản Trị

  Tập 1 đã xong, giờ qua tập 2

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Và cuối cùng. Ba cái này no nê chứ say gì ........... chiến sĩ gục ngã

  [​IMG]

  Bé nhỏ nhất sân
  [​IMG]
 11. vietphuc1988

  vietphuc1988
  VĐV Phong Trào

  anh Cọp nhớ gửi cho e tấm "chàng tiên cá" của em vào inbox nghen, đưa lên FB cho gái nó ngắm...hehehe
 12. super_vinh

  super_vinh
  VĐV Phong Trào

  Mở màn tập 2 là tiu đời trai tui rùi, :Mrofl:
 13. vinhtrieu

  vinhtrieu
  Mới Tập Cầu Lông

  [TABLE="width: 256"]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]Thơ Anh Cọp thật là hay[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]Nhưng Chợ Rẫy đâu mất rồi[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Mong chiến hữu đừng quên bạn[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]Hẹn một ngày ta gặp nhau.[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  chickensoup thích bài này.
 14. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Sao mà ghe vậy nè heheheeee......
 15. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Ai còn hình nữa thì PLs spot lên nữa đi hihiiiiiiii......
 16. chickensoup

  chickensoup
  VĐV Chuyên Nghiệp

  mới vào mở màn thì Vinh đã sợ rùi, ko dám lên tiếng lun :laluot_14:
 17. ROCKY

  ROCKY
  VĐV Chuyên Nghiệp

  còn rất nhiều hình dìm hàng mà chưa có thời gian tiết lộ
 18. chickensoup

  chickensoup
  VĐV Chuyên Nghiệp

  uiza lại bị dìm hàng rùi, nhục wa :laluot_32:
 19. chickensoup

  chickensoup
  VĐV Chuyên Nghiệp

  sao ko có hình giao lưu j, toàn là hình ảnh thác loạn ko ah~X(
 20. ROCKY

  ROCKY
  VĐV Chuyên Nghiệp

  còn rất nhiều hình dìm hàng mà chưa có thời gian tiết lộ

Chia sẻ trang này

Đang tải...