Cai Yun - Bạn couple với Fu Haifeng

Thảo luận trong 'Thần Tượng Cầu Lông' bắt đầu bởi Utgau, 17/2/12.

 1. Utgau

  Utgau Guest

  [​IMG]

  Thông tin cá nhân

  Ngày sinh: 19/01/1980
  Nơi sinh: Suzhou, Jiangsu
  Chiều cao: 1.82 m (5 ft 111⁄2 in)
  Cân nặng: 65 kg (140 lb; 10.2 st)
  Nội dung: MD
  Quốc gia: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
  Thứ hạng hiện tại: số 1 (16/02/2012)
  Những loại vợt sử dụng: Ti-10, AT800DE, NS9000S, AT900T, Li Ning N33
  Điểm mạnh của Cai Yun là những pha xử lý cầu khéo léo tốc độ nhanh trên lưới đặc biệt là những pha thủ cầu không thể tin được của Cai Yun và kết hợp với những cú smash trái phá của bạn thân Fu Haifeng giúp cho cặp đôi này đứng ở đỉnh cao cầu lông nội dung đôi nam từ năm 2004.

  Thành tích đạt được:

  [TABLE="class: wikitable, width: 600"]
  [TR]
  [TH="align: left"]Rank[/TH]
  [TH="align: left"]Event[/TH]
  [TH="align: left"]Date[/TH]
  [TH="align: left"]Venue[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]Olympic Games[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]Beijing, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]Asian Games[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2010[/TD]
  [TD="align: left"]Guangzhou, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Doha, Qatar[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]World Championships[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]London, United Kingdom[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2010[/TD]
  [TD="align: left"]Paris, France[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Hyderabad, India[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Madrid, Spain[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2003[/TD]
  [TD="align: left"]Birmingham, United Kingdom[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]Sudirman Cup[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Qingdao, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Guangzhou, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Glasgow, Scotland[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Beijing, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2003[/TD]
  [TD="align: left"]Eindhoven, Netherlands[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]Thomas Cup[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2010[/TD]
  [TD="align: left"]Kuala Lumpur, Malaysia[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]Jakarta, Indonesia[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Sendai and Tokyo, Japan[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2004[/TD]
  [TD="align: left"]Jakarta, Indonesia[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]World Cup[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Yiyang, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]PRC National Games[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Shandong, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Shandong, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Jiangsu, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Team[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Jiangsu, China[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4, align: left"]International Tournaments[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2012[/TD]
  [TD="align: left"]Korea Open Super Series Premier[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex Japan Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Djarum Indonesia Open Super Series Premier[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Li-Ning Singapore Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Badminton Asia Championships[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2010[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex Japan Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2010[/TD]
  [TD="align: left"]Li-Ning China Masters Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex All England Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]Thailand Open Grand Prix Gold[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex Korea Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]French Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]China Masters Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Djarum Indonesia Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Aviva Singapore Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Copenhagen Masters[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Macau Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Chinese Taipei Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex-Sunrise Hong Kong Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex All England Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex German Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2004[/TD]
  [TD="align: left"]Swiss Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Li-Ning China Masters Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2010[/TD]
  [TD="align: left"]Victor Korea Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Li-Ning China Masters Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Djarum Indonesia Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]French Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex All England Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]China Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]China Masters[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Proton Malaysia Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2004[/TD]
  [TD="align: left"]Djarum Indonesia Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2004[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex Japan Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2003[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex German Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2003[/TD]
  [TD="align: left"]Proton Eon Malaysia Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex All England Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2011[/TD]
  [TD="align: left"]Victor-BWF Super Series Finals[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2009[/TD]
  [TD="align: left"]Wilson Swiss Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]Li-Ning China Masters Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2008[/TD]
  [TD="align: left"]Proton Malaysia Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex-Sunrise Hong Kong Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Denmark Open Super Series[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2007[/TD]
  [TD="align: left"]Macau Open Grand Prix Gold[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex Japan Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex-Sunrise Hong Kong Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2006[/TD]
  [TD="align: left"]Proton Malaysia Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2005[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex Japan Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2004[/TD]
  [TD="align: left"]Yonex All England Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2003[/TD]
  [TD="align: left"]China Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2003[/TD]
  [TD="align: left"]Siam Cement Thailand Open[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: left"]Doubles[/TD]
  [TD="align: center"]2002[/TD]
  [TD="align: left"]China Open[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Xem những pha đỡ cầu khó tin của Cai Yun

  [video=youtube;-f3u3NvC574]http://www.youtube.com/watch?v=-f3u3NvC574&feature=related[/video]

  [video=youtube;_vcQbgvkDX4]http://www.youtube.com/watch?v=_vcQbgvkDX4&feature=related[/video]

  Những trận cầu nảy lửa giữa cặp đôi Cai-Fu và Jung-Lee

  [video=youtube;tGrN0TVM0vk]http://www.youtube.com/watch?v=tGrN0TVM0vk[/video]

  [video=youtube;TUUic1QJdHk]http://www.youtube.com/watch?v=TUUic1QJdHk[/video]

  More Threads in same category

  Tags:
 2. Utgau

  Utgau Guest

 3. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  đẹp trai gần bằng Utgau nhỉ....
 4. Utgau

  Utgau Guest

  Ta là vô đối. CaiYun làm sao đẹp trai bằng em ;))
 5. Will

  Will
  Mới Tập Cầu Lông

  Này này, cấm 2 người tự sướng trong đây nhá :-L
  Mà kết 2 cái clip đầu tiên ghê, đánh mà tốc độ chóng mặt luôn..... :x
  Ước gì có ngày được như thế....... ^:)^
 6. Utgau

  Utgau Guest

  Tự sướng là quyền của mỗi công dân =))
  Will nhà mình cả đời, kiếp nạn này mơ đi nha. Có ước thì ước kiếp sau sinh ở China rồi tham gia cái lò luyện đơn năm 2t rồi xác xuất đạt trình độ như trên sẽ là 5%. Cứ cố gắng nhé :D:D
 7. libra

  libra
  VĐV Phong Trào

  Thich fu hon hehe
 8. quygiang83

  quygiang83
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Đẹp trai thật!!!
 9. papi_iloveyou

  papi_iloveyou
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Clip 1 dã man thiệt!!!
 10. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Cai Yun <=> Koo Kien Keat -> đều là tay vợt công thủ rất điêu luyện, nhất là phần xử lý cầu trên lưới thật là tuyệt vời.

Chia sẻ trang này

Đang tải...