CÁc trận đấu của Maybank Malaysia Open 2012

Thảo luận trong 'Video Giải Cầu Lông' bắt đầu bởi lumcauchuyennghiep, 15/1/12.

 1. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Jung Eun HA [2][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Min Jung KIM[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Eei Hui CHIN[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Pei Tty WONG[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Saina NEHWAL [4][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Tine BAUN [5][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Jin CHEN [5][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Jan O JORGENSEN[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Peng Soon CHAN[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Liu Ying GOH[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Danny Bawa CHRISNANTA[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Yu Yan Vanessa NEO[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Chong Wei LEE [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Taufik HIDAYAT[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Biao CHAI [3][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Zhendong GUO[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Markis KIDO [8][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Hendra SETIAWAN[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [video=youtube;sC0r-APrAE4]http://www.youtube.com/watch?v=sC0r-APrAE4&feature=channel_video_title[/video]
  Tags:
  vnbadminton152 and Doremon like this.
 2. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Chen XU [2][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Jin MA[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Tontowi AHMAD [4][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Liliyana NATSIR[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Yihan WANG [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Saina NEHWAL [4][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Chieh Min FANG[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Sheng Mu LEE[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Hirokatsu HASHIMOTO [6][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Noriyasu HIRATA[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Christinna PEDERSEN [7][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Kamilla RYTTER JUHL[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Bao YIXIN[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Qianxin ZHONG[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Nan ZHANG [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Yunlei ZHAO[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Peng Soon CHAN[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Liu Ying GOH[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [video=youtube;V4e6gi8YSlA]http://www.youtube.com/watch?v=V4e6gi8YSlA&feature=channel_video_title[/video]
  vnbadminton152 thích bài này.
 3. vnbadminton152

  vnbadminton152
  VĐV Chuyên Nghiệp

  anh nên ghi trên mấy cái Video VĐV nào vs VĐV nào cho dễ tìm
  lumcauchuyennghiep thích bài này.
 4. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Nan ZHANG [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Yunlei ZHAO[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Chen XU [2][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Jin MA[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Yihan WANG [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Xin WANG [2][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Chieh Min FANG[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Sheng Mu LEE[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Gun Woo CHO[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #EBFAFF"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Baek Choel SHIN[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Chong Wei LEE [1][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Kenichi TAGO[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="class: ruler"]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"][TABLE]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Christinna PEDERSEN [7][/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD="align: right"]Kamilla RYTTER JUHL[/TD]
  [TD][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [TD="align: center"]-[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Jung Eun HA [2][/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: transparent"]
  [TD][​IMG][/TD]
  [TD]Min Jung KIM[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [video=youtube;wiYsXnv7wSM]http://www.youtube.com/watch?v=wiYsXnv7wSM&feature=BFa&list=SP3430FF98BA4 B756E&lf=list_related[/video]
 5. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [h=1]chung kết - MS - Lee Chong Wei vs Kenichi Tago - 2012[/h][video=youtube;EQt9tHlj8vE]http://www.youtube.com/watch?v=EQt9tHlj8vE&feature=context&context=G2bc61 8cFAAAAAAAAAAA[/video]
 6. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [h=1]chung kết - MD - Fang Chieh Min/Lee Sheng Mu vs Cho Gun Woo/Shin Baek Choel[/h][video=youtube;GFgZt2jL1gE]http://www.youtube.com/watch?v=GFgZt2jL1gE&feature=context&context=G2bc61 8cFAAAAAAAAAAA[/video]
 7. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [h=1]chung kết - WD - C.Pedersen /K.Rytter Juhl vs Ha Jung Eun/Kim Min Jung[/h]
  [video=youtube;9i6A_YHlO2w]http://www.youtube.com/watch?v=9i6A_YHlO2w&feature=context&context=G2bc61 8cFAAAAAAAAAAA[/video]
 8. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [h=1]chung kết - XD - Zhang Nan/Zhao Yunlei vs Xu Chen/Ma Jin[/h]
  [video=youtube;qgP4v_i_ovU]http://www.youtube.com/watch?v=qgP4v_i_ovU&feature=relmfu[/video]


  [h=1]chung kết - WS - Wang Yihan vs Wang Xin[/h]
  [video=youtube;jNGa_BqrPMg]http://www.youtube.com/watch?v=jNGa_BqrPMg&feature=relmfu[/video]
 9. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [h=1]Bán kết- MS Chong Wei Lee vs Long Chen.[/h][video=youtube;B030_v4e0E4]http://www.youtube.com/watch?v=B030_v4e0E4&feature=related[/video]

  [h=1]QF - MS - Lee Chong Wei vs Taufik Hidayat[/h][video=youtube;aJMnCMPoJDQ]http://www.youtube.com/watch?v=aJMnCMPoJDQ&feature=related[/video]
  hulo thích bài này.
 10. GERMANY

  GERMANY Guest

  clip quá hay

Chia sẻ trang này

Đang tải...