Các giải thi đấu 2012

Thảo luận trong 'Thông Tin Giải Cầu Lông Việt Nam' bắt đầu bởi lumcauchuyennghiep, 21/12/11.

 1. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]January, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m1"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]1[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]03-08 Jan[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]VICTOR Korea Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries Premier[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Seoul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]KOR[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/20/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]10-15 Jan[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MAYBANK Malaysia Badminton Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Kuala Lumpur[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MAS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/19/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]12-15 Jan[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Estonian International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Tallin[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]EST[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]10/12/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]19-22 Jan[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Swedish International Stockholm[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Stockholm[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SWE[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]10/28/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]February, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m2"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]5[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]02-05 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Uganda International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Kampala[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]UGA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]14-19 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Thomas & Uber Cup Preliminery Round - Asia[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF events[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Macau[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Macau China[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]14-19 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Thomas & Uber Cup Preliminery Round - Europe[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF events[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Amsterdam[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]NED[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/25/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]14-19 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Thomas & Uber Cup Preliminery Round - Oceania[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF events[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Ballart, Victoria[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]AUS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7/20/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]14-19 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Thomas & Uber Cup Preliminery Round - Pan Am[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF events[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Los Angeles[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]USA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]8/4/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]16-19 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Iran Fajr International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Tehran[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]IRI[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]4/27/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]8[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]20-25 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Oceania Championships 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Victoria[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]AUS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/27/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]8[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]22-25 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Austrian International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Vienna[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]AUT[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]10/28/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]22-29 Feb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TUC Preliminary Africa & Africa Individuals[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]See Regs[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Cairo[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]EGY[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]4/21/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]28 Feb-04 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX German Open Badminton Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Mulheim an der Ruhr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]GER[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]March, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m3"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]01-04 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Egypt International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Future Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Cairo[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]EGY[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]10[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]06-11 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX All England Badminton Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries Premier[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Birmingham[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ENG[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/14/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]10[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]08-11 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Croatian International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Zagreb[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CRO[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]11[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]13-18 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Swiss Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Basel[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SUI[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/14/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]11[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]15-18 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Banuinvest International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Timisoara[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ROM[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]21-25 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]XII Torneo International Giraldila[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Future Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]La Habana[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CUB[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/24/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]22-25 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Polish Open International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Warsaw[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]POL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]23-25 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Axiata Cup[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Invitational[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]13[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]26-31 Mar[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Li Ning New Zealand Open - EVENT CANCEL[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Auckland[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]NZL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]13[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]26 Mar-01 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Vietnam International Challange[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Hanoi[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]VIE[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]13[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]29 Mar-01 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Internacional Mexicano CANCELLED[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Nuevo Vallarta[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Mexico[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/7/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]13[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]29 Mar-01 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Finnish Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Vantaa[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]FIN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/30/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]14[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]31 Mar-02 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Axiata Cup[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Invitational[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]April, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m4"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]14[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]03-08 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Australian Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Sydney[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]AUS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/19/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]14[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]04-08 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Osaka International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Osaka[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]JPN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]4/21/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]14[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]05-08 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]French International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Orleans[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]FRA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/20/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]15[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]11-15 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]XVII Peru Internacional[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Lima[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]PER[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]15[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]12-15 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Dutch International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Wateringen[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]NED[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]4/12/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]15[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]13-15 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Axiata Cup[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Invitational[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]16[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]17-21 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]European Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]See Regs[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Karlskrona[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SWE[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]16[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]17-22 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Badminton Asia Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]See Regs[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Sichuan Province[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CHN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]16[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]19-22 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Tahiti French Polynesia International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Punaauia[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TAH[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]17[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]24-29 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]India Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]IND[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]17[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]26-29 Apr[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Portuguese International Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Caldas de Rainha[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]POR[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Tags:
 2. Teen_9x_lazy

  Teen_9x_lazy
  VĐV Phong Trào

  Nhiều wá ha..... mà kênh Thể Thao TV chẳng bao giờ chiều đủ....
 3. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]May, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m5"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]18[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]01-06 May[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Malaysia Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TBC[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MAS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]18[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]02-05 May[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Denmark International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Frederikshavn[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]DEN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]11/17/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]19[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]09-13 May[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Slovenia International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Medvode[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SLO[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]20[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]17-20 May[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Spanish Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Madrid[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ESP[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]21[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]20-27 May[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Thomas & Uber Cup Finals[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF Tournament[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Wuhan[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CHN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]21[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]24-27 May[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Bulgaria Hebar Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Internasional Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Pazardzhik[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BUL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/30/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]22[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]29 May-02 Jun[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2012 European Club Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Other[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Pecs[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]HUN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]11/10/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]22[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]30 May-03 Jun[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Maldives International Badminton Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Male[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MDV[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]June, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m6"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]23[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]05-10 Jun[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SCG Thailand Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TBC[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]THA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]24[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]12-17 Jun[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]DJARUM Indonesia Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries Premier[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Jakarta[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]INA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]25[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]19-24 Jun[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]LI-NING Singapore Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Singapore City[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SIN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]25[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]21-24 Jun[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Auckland International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Auckland[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]NZL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/23/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]26[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]26 Jun-01 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Russian Open Grand Prix[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Vladivostok[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]RUS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]26[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]29 Jun-01 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2012 Li-Ning Sunlight Victorian International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Victoria[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]AUS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]10/12/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]July, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m7"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]27[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]02-07 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Indonesia International Challenge 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Surabaya[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]INA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]27[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]03-08 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2012 YONEX/OCBC US Open Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Orange[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]USA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/9/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]27[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]04-08 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]White Nights 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Int Cha[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Gatchina[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]RUS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/2/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]28[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]10-15 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2012 YONEX Canada Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CAN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]11/10/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]30[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]13-24 Jul[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]1st European Universities Games[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Others[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Cordoba[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ESP[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]4/29/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]31[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]28 Jul-05 Aug[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]2012 London Olympic Games[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Multi Events[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]London[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ENG[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/1/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]August, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m8"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]34[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]21-26 Aug[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX-SUNRISE Vietnam Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Ho Chi Minh[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]VIE[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/25/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]35[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]30 Aug-02 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Polish Open Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TBC[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]POL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]September, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m9"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]36[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]04-09 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Chinese Taipei Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Taipei[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TPE[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]6/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]36[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]06-09 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Slovak Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Future Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TBC[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SVK[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]37[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]11-16 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]LI NING China Masters 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Changzhou[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CHN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/22/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]37[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]13-16 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Belgian International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Leuven[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BEL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]38[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]18-23 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Open Japan 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]JPN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/23/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]38[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]20-23 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Kharkov International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Kharkov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]UKR[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]5/27/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]39[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]25-30 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Indonesia Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]East Kalimantan[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]INA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/4/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]39[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]27-30 Sep[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Czech International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Brno[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CZE[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]5/27/2011[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  thuhongnguyen thích bài này.
 4. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  [TABLE]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]October, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m10"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]40[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]04-07 Oct[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Bulgarian International Championships 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Sofia[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BUL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]41[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]09-14 Oct[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Dutch Open[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Almere[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]NED[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]42[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]16-21 Oct[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Denmark Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries Premier[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Odense[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]DEN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]42[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]18-21 Oct[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Swiss International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SUI[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/14/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]43[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]23-28 Oct[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]French Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Paris[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]FRA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]3/23/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]43[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]25-28 Oct[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SOTX Cyprus International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Nicosia[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CYP[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]44[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]26 Oct-04 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF World Junior Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BWF events[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]JPN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/30/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]44[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]30 Oct-04 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Bitburger SaarLoxLux Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Saarbrucken[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]GER[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]1/28/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]44[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]31 Oct-04 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]37th YONEX Hungarian International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Budapest[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]HUN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]November, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m11"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]45[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]06-10 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Bahrain International Challenge 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Manama[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]BAH[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]45[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]06-11 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]12th World University Badminton Championship[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Others[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Gwangju[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]KOR[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]5/5/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]45[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]08-11 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Iceland International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Series[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Reykjavik[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ISL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]46[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]13-18 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]LI NING China Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries Premier[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Shanghai[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]CHN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/2/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]46[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]13-18 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MAYBANK Malaysia International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"][/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MAS[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/16/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]46[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]15-18 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Norwegian International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Oslo[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Norway[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]47[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]20-25 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Superseries[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Kowloon[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]HKG[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]7/15/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]47[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]21-25 Nov[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Scottish International Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Glasgow[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]SCO[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]48[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]27 Nov-02 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Macau Open Badminton Championships 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Macau[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]MAC[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/11/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]48[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]29 Nov-02 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX Welsh International Badminton Championships[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Cardiff[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]WAL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]12/13/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 7"][h=2]December, 2012[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: tc_m12"]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Week[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Dates[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Name[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Category[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]City[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription"]Country[/TD]
  [TD="class: defaultrowdescription, align: right"]Updated date[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]49[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]04-09 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Korea Open 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]TBC[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]KOR[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/21/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]49[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]06-09 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Irish International 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Int. Cha[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Dublin[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]IRL[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/6/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]50[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]11-14 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]XII Italian International[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Roma[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]ITA[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/10/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"][/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]11-16 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]India International Challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]International challenge[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Mumbai[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]IND[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/21/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]51[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]18-23 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]YONEX-SUNRISE India Grand Prix 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Grand Prix Gold[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Lucknow[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]IND[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]9/21/2011[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]52[/TD]
  [TD="class: defaultrow, width: 90"]27-29 Dec[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Copenhagen Masters 2012[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Others - Invitation[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]Frederlksberg[/TD]
  [TD="class: defaultrow"]DEN[/TD]
  [TD="class: defaultrow, align: right"]2/8/2011[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  thuhongnguyen thích bài này.
 5. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  thường chỉ chiếu được những trận bán kêt và chung kết thôi.
  bạn muốn coi đầy đủ thì vô đây nè
 6. GERMANY

  GERMANY Guest

  Tiến Minh nhà mình tham gia giải nào đầu năm vậy các bạn
 7. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

 8. lumcauchuyennghiep

  lumcauchuyennghiep
  VĐV Chuyên Nghiệp

  vợt gỗ thích bài này.
 9. BuiDat

  BuiDat
  VĐV Bán Chuyên

  lịch thi đấu dày đặc ! ^^ ! thanks anh lumcau những thông tin hay ! ^^
 10. SPORTS

  SPORTS
  VĐV Chuyên Nghiệp

  Thankyou for your information.
 11. Harry

  Harry
  VĐV Chuyên Nghiệp

  TM bỏ giải Thái để dành sức oánh giải Indonesia open à ~.~
  nhìn draw chắc Ms Lin lụm mất rồi ;)

Chia sẻ trang này

Đang tải...